tisdag 19 maj 2009

Stoppa övervakningssamhället

Våga vara Nej-sägare! Ofta utmålas nej-sägarna som bromsklossar, negativa mot utveckling. Det kritikerna till nej-sägarna glömmer bort är att nej alltid innebär ett JA till något annat.

Jag säger NEJ tack till en lagstiftning som i civilmål ger mediebolagen tillgång till min privata datatrafik. Den har de inget med att göra! Stora intrång i privatlivet som husrannsakan och avlyssning av tele- och datatrafik ska förbehållas allvarliga brottsmål.

Ipred är ett exempel på integritetskränkande lagstiftning. Den öppnar för en grov rättsosäkerhet där film- och skivbolag får agera privatspanare och begära ut information om vad privatpersoner gör på Internet.

Om det är upphovsrätten man vill värna får man hitta andra metoder än att tjuvlyssna på din och min datortrafik. Vi kan åka till månen så självklart måste det gå att hitta moderna och rättssäkra lösningar för kulturspridning på nätet.

Ipred är från början är ett EU-direktiv. Det är viktigt att vi tar strid för en friare syn på kulturspridning på EU-nivå. På Miljöpartiets kongress i helgen fastställdes vårt valmanifest inför EU-parlamentsvalet lagt. En av de punkter vi särskilt valt att lyfta fram är kampen mot övervakningssamhället.

Ipred är är integritetskränkande, riskerar drabba människor som inte gjort något brottsligt alls och är onödigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar