torsdag 28 oktober 2010

Styr oljelobbyn Moderaterna

Vem kan tro att SHELL och andra gas- och oljebolag har några andra intressen än att tjäna så mycket pengar som möjligt på sin verksamhet och sina investeringar?

Det är sorgligt om Moderaternas partisekreterare och miljötalesperson Sofia Arkelsten låtit sig luras. Än mer sorgligt är det att hon och Moderaterna stödjer oljeindustrin och vill se mer utvinning av fossila bränslen.

Den moderatledda regeringen har avslagit flera motioner om att avvisa utvinning av gas och olja i Sverige och i Arktis och även motsatt sig förslag till förändringar i minerallagen.

Mer olja och gas på världsmarknaden löser inte klimatproblemen!

fredag 15 oktober 2010

Svik inte de sjuka

Utformningen av sjukförsäkringen får orimliga konsekvenser och måste ändras. Ingen som är sjuk ska behöva kastas ut ur försäkringen i ekonomisk otrygghet utan istället få den vård och rehabilitering de behöver.

Alliansen säger sig bära en idé om Sverige som ett samhälle som håller ihop och där människor kan känna trygghet. Det tycks dock inte gälla dem som är långvarigt sjuka.

I regeringsförklaringen nyligen talade statsminister Reinfeldt om ödmjukhet kring de konsekvenser de alltför hastigt införda förändringarna i sjukförsäkringen medfört för många enskilda och lovade att se över regelverket. Det löftet föll dock snabbt platt till marken.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson gick nyligen tydlig ut med budskapet att den borgerliga regeringen vill ha stupstocken kvar och att den översyn regeringen lovat inte kommer leda till några större förändringar.

Vill alliansen ha ett samhälle som håller ihop och där vi alla kan känna trygghet krävs större förändringar. Även de som drabbats av sjukdom eller olycka måste få vara med i samhället och känna trygghet.

För miljöpartiet är det självklart att den som är sjuk och på grund av sin sjukdom inte kan arbeta ska kunna vara kvar i sjukförsäkringssystemet och ges den vård, behandling och rehabilitering den behöver för att komma tillbaka till arbetslivet.

Jag ser ett behov av förändringar i sjukförsäkringen omgående. Att blunda för de många utförsäkrade som är alltför sjuka för att kunna återgå till arbete är inte att ta ansvar.

måndag 4 oktober 2010

Örebro läns landsting diplomerad Fairtrade city

Landstingen och kommunerna i Sverige är stora upphandlare. Genom att ställa miljökrav och etiska krav i sin upphandling kan de påverka utvecklingen i världen i positiv riktning.

Alla landsting och kommuner borde vara föregångare i sin upphandling och bl a ställa krav på rättvisemärkning (Fairtrade) - bli diplomerade Fairtrade cities.

Fairtrademärkta varor innebär inte bara att arbetarna som deltar i produktionen får bättre arbetsförvillkor. Varorna är också ekologiskt odlade.

Örebro läns landsting skulle kunna bli först i Sverige att som landsting ta detta ansvar och bli diplomerad som Faitrade City.

Läs mer om Fairtrade.