onsdag 28 oktober 2009

Dricker vi för lite alkohol?

Folkhälsoinstitutet har i en rapport visat att alkoholkonsumtionen bland män i åldern 25-29 år fördubblats på fyra år och att de alkoholrelaterade skadorna ökat.

Man vet att ökad tillgång leder till ökad användning. Ökad användning leder till ökat missbruk, ökat antal våldsbrott och misshandel etc.

När jordbruksministern talar för att man ska släppa fram gårdsförsäljning av alkohol i Sverige får man alltså anta att han tycker att vi dricker för lite och att alla skador som uppkommer p g a alkoholanvändning är ett pris han är beredd att betala för att få köpa vin och sprit på en gård på landet.

Vad tycker du?

onsdag 7 oktober 2009

Staten tvingar kommunerna betala

Sjukvården, äldre- och barnomsorgen ska inte behöva stå tlillbaka för viktiga satsningar som staten ska stå för.

Örebro läns landsting har genom beslut i landstingsstyrelsen idag godkänt ett avtal med staten om medfinansiering av Citybanan.

Miljöpartiet anser att det behövs stora satsningar i järnvägsnätet. Den planerade Citybanan är ett sådant angeläget projekt. Staten har krävt att kommunerna och landstingen runt Mälardalen ska vara med och medfinansiera Citybanan för att projektet ska bli av. För Örebro läns del handlar det om närmare 190 miljoner kronor som fördelas mellan kommunerna och landstinget.

Medfinansiering strider mot kommunallagen och innebär att kommunalskatt som ska gå till kommunens verksamheter istället går till sådant som staten ska stå för.

Staten har resurser att själv stå för byggandet av Citybanan och borde även göra det.

tisdag 6 oktober 2009

Stödet till barn- och ungdomar med psykisk ohälsa behöver stärkas

Barn- och ungdomspsykiatrin i Örebro län behöver förstärkning - Det är alla partier i landstinget överens om.

Fokusering på dem med störst behov och centralisering av mottagningsverksamheten är förslaget till landstingsstyrelsen. Det ska öka tillgängligheten.

Frågan är väl vad den tillgängligheten innebär för dem som inte har störst behov och för dem som får ytterliggare 4 mil att åka för att träffa en vårdgivare.

Beslutsunderlaget till landstingsstyrelsen består av en dubbelsidig A4 och Sveriges Kommuner och Landstings positionspapper "Psykisk hälsa, barn och unga".