onsdag 29 september 2010

Filmen HOME

Livet på jorden bygger på en balans mellan olika delar som det tagit miljontals år att uppnå. Vi människor har levt av och nyttjat jordens resurser men har på kort tid förändrat denna balans på ett sätt som hotar livets förutsättningar.

Filmen HOME visar jordens rikedomar, en överblick över vår miljö och viktiga sociala frågor. Filmen handlar om hur vi rubbat balansen på jorden men ger också hopp och visar tydligt på att det finns fantastiska lösningar som väntar på att användas.Det går också att enkelt arrangera större visningar.

Kortversion av filmen

fredag 24 september 2010

Grönlandsisen smälter rekordfort

I sommar har Grönlandsisen minskat 25-50% mer än normalt. Oroväckande! Det finns inget skäl att vänta med att minska vår klimatpåverkan.

fredag 17 september 2010

Vi tänker längre än en mandatperiod

Den som röstar på miljöpartiet tänker på mer än sin egen plånbok och längre än en mandatperiod.

Vi står inför de största miljöutmaningarna människan någonsin skådat och som kräver mod och handlingskraft att lösa.

Klimatförändringarna är den mest omtalade. För att begränsa temperaturökningen till 2 grader globalt måste utsläppen av koldioxid minska med 90 % till 2050. Det är alltid de sista procentenheterna som är svårast att komma tillrätta med varför arbete måste påbörjas omgående.

Utarmningen av jordens resurser är ett annat område där vi måste ändra förhållningssätt. Det är inte hållbart att förbruka mer av jordens resurser än vad jorden hinner återskapa. Idag förbrukar vi 1,4 gånger så mycket som jorden producerar. Om alla levde som vi skulle det krävas 3 jordklot för att klara vår förbrukning.

Resurserna är dessutom oerhört ojämnt fördelat. Tjugo procent av jordens befolkning använder 80 procent av jordens resurser.
Den biologiska mångfalden som vi alla i grunden lever i och av är på väg att slås sönder.

Miljöpartiet ser dock möjligheterna att ställa om. Vi kan modernisera Sverige och vara ett föregångsland.

Alla människor är lika mycket värda och ska ges lika möjligheter. Resurser och miljöutrymme måste fördelas rättvist. Både mellan människor, folk och generationer.
Den borgerliga regeringen berömmer sig för att vara duktiga i miljöarbetet. Sanningen är en annan.
Sveriges bidrag till växthuseffekten har minskat men den är fortfarande många gånger för hög. Med de senaste fyra årens minskningstakt kommer det ta närmare 200 år att uppnå utsläppsmålet.

Vi tänker ofta på de stora regnskogarna ute i världen när vi talar biologisk mångfald. Det finns dock skäl att städa framför egen dörr. Mängder av svenska djur- och växtarter är rödlistade och andelen skyddad gammelskog är för låg. De reella anslagen för bildande av naturreservat mer än halverats sedan 2006.
Inte nog med att regeringens aktiva miljöarbete fått stryka på foten - de har också öppnat för byggnation av ny kärnkraft och brytning av uran i Sverige.
En ansvartagande regering säger nej till investeringar i ändliga energikällor som ger avfall farligt i 100 000 år.

Ett framtidsinriktat Sverige är tydlig i sin färdriktning, ersätter kärnkraften med förnybara energikällor och satsar på att ställa om samhället så att vi kan leva ett gott liv utan att tära på andra människors eller kommande generationers livsutrymme.

En röst på miljöpartiet i riksdagsvalet är en röst för ett starkare och nödvändigt miljöengagemang.

måndag 6 september 2010

Klimatet behöver din röst i valet!

Under allianspartiernas år vid makten har takten i utsläppsminskningar minskat från 1,5 till 0,6 procent per år och den takten väntas bestå.

Det innebär att Sverige med bred marginal missar EU:s mål, att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Sverige kommer istället att nå målet tidigast år 2205 med den takt som arbetet nu bedrivs.

En 40-procentig minskning, vilket rekommenderas till år 2020 av forskare och experter, kommer att nås först år 2062. I en årlig rankning av klimatpolitik i hela världen rasade Sverige från tionde till 18:e plats förra året.

En röst på Miljöpartiet är en röst för en bättre miljöpolitik och en bättre framtid.