lördag 29 augusti 2009

Moderat härdsmälta

Flera ledande företrädare för moderaterna i landet ifrågasätter FN:s klimatpanel och klimatförändringarnas koppling till människans utsläpp av växthusgaser.

Moderaternas kongress beslutade igår att partiet ska verka för en utbyggnad av mer kärnkraft.

Är det här deras miljöpolitik? Den ger jag inte mycket för - Det tyder mer på en logisk härdsmälta.

Kanske får vi snart se kampanjer från moderaterna liknande denna:

Moderaterna - det nya miljöpartiet!
På vår kongress har vi kommit fram till att vi ska verka för en utbyggnad av kärnkraften.

Med mer uranbrytning, kärnbränsle, kärnkraftverk och kärnavfall och de risker det för med sig vill vi gå framåt mot nya strålande tider.

Rösta på moderaterna för en mer spännande och strålande framtid!

fredag 28 augusti 2009

Politisk enighet om att införa trängselskatt

I Göteborg är man eniga om att införa trängselskatt. Även moderaterna som tidigare tydligt avvisat idén står nu bakom beslutsförslaget. Man har insett att de positiva följderna är större än de negativa.

- Om man talar med folk på gatan utan att sätta in frågan i sitt sammanhang kanske de är negativa, säger kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka Per Ödman (M), men om man vänder på det hela och frågar om de kan tänkas betala 10-15 kr för att lättare komma in i Göteborg blir nog svaret annorlunda (Dagens Samhälle 25-2009).

I Örebro vill miljöpartiet se vad en trängselskatt skulle innebära. I Göteborg räknar man med minskad trängsel, positiva miljöeffekter (minskade utsläpp av koldioxid och hälsofarliga partiklar, minskat buller) och att intäkterna kan leda till förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik.

Den största delen av biltrafiken i Örebro stad utgörs av korta resor där andra reseformer skulle vara möjliga. Trängselskatter skulle kunna skapa möjligheter att göra gång, cykel- och kollektivtrafiken mycket mera attraktiv.

I centrum (Rudbecksgatan-Östra Bangatan-Hertig Karls Allé) passerar mellan 20 000 och 26 000 fordon per dygn. En avgift på 10 kr skulle generera upp till 260 000 kr i intäkter per dygn. Skulle effekten bli att fler väljer att resa kollektivt eller gå och cykla minskar förstås intäkterna men alla positiva miljöeffekter kommer till istället.

Alla vill värna om miljön, klimatet och sin hälsa - varför inte titta på hur en trängselskatt skulle kunna användas för detta i Örebro.

torsdag 27 augusti 2009

Varför inte dela mer

Enligt SCB var närmare 8 % av Sveriges arbetsföra befolkning drygt 700 000 personer, utan arbete i juli i år.

I en internationell jämförelse sticker vi inte ut på något sätt. Spanien har nästan dubbelt så hög andel arbetslöshet som Sverige. Även Tyskland och Finland har högre medan Danmark och Nederländerna har lägre, knappt hälften så stor som den svenska.

Jämförelser är förstås intressanta. Skillnader kan leda till reflektion och att vi lär av andra. Ibland (alltför ofta) väljs länder och utgångsvärden för få fram resultat att slå varandra i huvudet med i fåniga politiska debatter.

Det är inte mitt syfte i det här inlägget. Jag vill lyfta fram en annan aspekt.

Samtidigt som vi har många arbetslösa som inget hellre vill än arbeta har vi en stor grupp människor som upplever att de går på knäna i sina arbeten, som är tyngda av ett arbetstempo som de inte mår bra av.

Vi måste hela tiden effektivisera, bli bättre, färre människor ska prestera mer och på kortare tid!?

De som har ett arbete hade i juli i genomsnitt 34 sjukskrivningsdagar per år. Strax innan sommaren var nästan 120 000 människor sjukskrivna. Ungefär 24 000 av dessa hade varit sjukskrivna i mer än ett år.

Utan att ha någon konkret vetenskaplig källa att hänvisa till tror jag att en stor del av denna ohälsa har sitt ursprung i de höga produktivitetskraven i arbetslivet och i utanförskapet man lätt kan hamna i när man inte har jobb.

Varför ska människor behöva gå arbetslösa när andra jobbar ihjäl sig. Varför inte dela mer både på resurser och det arbete som behöver göras? Det tror jag vi alla skulle må gott av!

lördag 22 augusti 2009

Fler upptäcker videokonferensen - nu även jag

Jag läste i Svenska Dagbladet igår. Lågkonjunkturen har fått företag att se över möjligheterna att minska på affärsresandet för att sänka sina kostnader. Fler och fler installerar system för hålla kontakt med kunder och medarbetare över världen via dator- och videokonferenser.

Fysiska möten är viktiga men visst är det så att mycket kan lösas utan att man träffas fysiskt på en och samma plats. Numera finns både programvara för att dela och arbeta i flera gemensamma dokument samtidigt från olika platser och digital ljud- och videoutrustning för att både kunna höra och se varandra.

Det finns stora potentialer i dessa möjligheter till virtuella möten. Vi kan minska på resandet, dess miljöpåverkan, kostnader och spara tid, tid som vi kan ägna oss åt att göra andra nyttigheter i vårt arbete eller till att ta hand om oss själva och våra vänner.

Jag ska lägga lite mer tid på att lära mig använda de här nya verktygen. Trots att jag arbetat på min arbetsplats i nästan fem år var det precis innan semestern jag fick reda på att vi har en videokonferensutrustning. Nu har jag och några kollegor spridda över landet bokat tid för ett möte - inte i Stockholm där vi brukar träffas med alla resor det innebär - utan via videokonferens.