tisdag 26 maj 2009

Sätt inte barn i skuld

Det är bra att barn och unga stegvis lär sig och får ta allt större ansvar för sin egen ekonomi. Det är dock inte bra att barn kan skuldbeläggas.

De flesta har säkert hört talas om barn med stora parkeringsskulder. Hur kan det vara möjligt? Det är väl knappast barn som parkerar bilar på avgiftsbelagda parkeringsplatser.

I Örebro län är ca 800 barn och ungdomar skuldsatta av Örebro läns landsting. Huvudsakligen för att de uteblivit från tandläkarbesök utan att lämnat återbud och debiterats för detta. Den gemensamma totala skulden är omkring 700 000 kr.

Det är förstås ett slöseri av våra gemensamma resurser att inte lämna återbud när man får förhinder. Att ta ut en avgift för uteblivet besök kan vara ett sätt att markera att detta inte är acceptabelt.

I båda exemplen ovan (det finns säkert flera) tycker jag dock att det är vårdnadshavaren som ska ta ta det ekonomiska ansvaret. Barn ska inte behöva möta vuxenlivet skuldsatta.

När miljöpartiet i Örebro läns landsting blev varse om att landstinget skuldsätter barn tog vi upp frågan i landstingsfullmäktige. Det har gett resultat. Nu finns det ett förslag att landstinget ska betrakta barnens vårdnadshavare som geldenärer istället för barnen själva.

Toppen! Beslut i morgon!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar