lördag 16 maj 2009

Idiotiskt att planera för olje- och gasutvinning i Arktis

Människans användning av fossila bränslen har lett till klimatförändring som om vi inte snabbt avvecklar vårt bruk av olja, gas och kol kommer att få förödande konsekvenser. Trots denna kunskap tycks världens makthavare göra allt för att finna nya olje- och gasfyndigheter.

Man uppskattar att 30 % av världens olje- och gasreserver finns kring Nordpolen. Hittills har de varit svåråtkomliga på grund av det arktiska klimatet men klimatförändringarna ökar möjligheten att utvinna mer olja och gas i den känsliga miljön. EU-kommissionen presenterar nu en skiss för hur detta ska kunna gå till. Hur man får ökad utvinning att gå ihop med minskad användning av fossila bränslen är för mig oförståeligt.

Inför och under Sveriges kommande EU-ordförandeskap har regeringen möjligheter att faktiskt göra något betydelsefullt i frågan om gas- och oljeutvinningen och vår klimatpåverkan. Det finns förnyelsebar, klimatneutral energi och redan utvecklad teknik att använda den. Vad som ännu saknas är makthavare som vågar lämna ett fossilt tänkande och fatta de beslut som krävs för att även våra barn och barnbarn, låglänta länder, djur och natur ska ha framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar