tisdag 21 juli 2009

Klart att vi ska ha kilometerskatt

Lastbilstrafiken ökar och ökar och med den koldioxidutsläppen, andra miljöfarliga avgaser, olyckor, bullerproblem och vägslitage.

Ett skäl till att den tunga trafiken växer är att den är subventionerad.
De skatter som tas ut av lastbilarna idag räcker inte för att betala de kostnader trafiken orsakar.

Genom att införa en kilometerskatt för tung lastbilstrafik sulle vi kunna styra över en stor del av godstransporterna (inte alla) till järnväg, effektivisera de kvarvarande och genom en annan samhällsstruktur minska behovet av transporter.

En sådan skatt skulle gynna den lokala produktionen och handeln. När det blir ekonomiskt mer fördelaktigt att hålla transporter nere ökar förutsättningarna för lokala entreprenörer, företagare och medborgare att mötas på hemmaplan.

Den svenska åkerinäringen skulle konkurrera mer jämställt med utländska fordon som idag, helt lagligt, kan köra genom Sverige nästan helt skattefritt.

Det är tråkigt att den borgerliga regeringen inte tar miljöfrågorna på allvar och driver kilometerskattsfrågan nu när man innehar ordförandeskapet i EU. Infrastrukturminister Åsa Torstensson argument för att låta bli håller inte. Det finns det flera utredningar som visar.

Alternativ till tunga vägstransporterna kommer när de får bära sina egna kostnader.

torsdag 16 juli 2009

Jag - lagbrytare i Litauen

Kärlek och sexualitet som inte tar sig uttryck i den traditionella kvinna-man relationen tycks för många vara väldigt skrämmande.

I Litauen har man fattat beslut om att införa en lag där man förbjuder positiv information om homo- och bisexuella samt polygama relationer.

Varför ska jag, någon annan eller samhället värdera andra människors kärlek till varandra och dess uttrycksformer så länge den baseras på jämlikhet och inte inkräktare eller kränker andra människor?

Jag är normalt sett en förespråkare för att lagar ska följas men om jag kommer till Litauen och olika samlevnadsätt kommer på tal kommer jag att bli en lagbrytare.

tisdag 14 juli 2009

Inte svårt att öka tempot om man stått still

Centerpartiets riksdagledamot från Örebro län och en partikollega till henne framför idag i en debattartikel i Nerikes Allehanda hur viktiga centerpartiet varit för att lyfta miljöfrågorna i svensk politik och duktiga de är idag i arbetet mot klimatförändringarna. Efter tre år i regering ökar de nu, enligt egen utsaga, tempot.

Samtidigt passar de på att slå på miljöpartiet som i deras ögon, i motsats till vad flertalet miljöorganisationer anser, tycks vara sämst i att ta miljöhoten på allvar.

Kanske är de yrvakna - i bästa fall på väg att vakna ur sin Törnrosasömn. Några miljöpartier är inte i alla fall centerpartiet och de andra borgerliga partierna ännu hur mycket de än skryter om sina insatser för miljön i debattartiklar.

I Sverige släpper vi ut ca 7 ton koldioxidekvivalenter per person och år. För att begränsa klimatförändringarna till en ökning av jordens medeltemperatur med 2 grader Celcius måste utsläppen minska till ca 900 kg per person och år.

En medeltemperaturökning på 2 grader kommer redan det att innebära kraftiga, snabba och allvarliga förändringar i livsförutsättningar på jorden. Vi i Sverige kommer troligen ganska lindrigt undan medan andra områden på vårt klot kommer att bli hårt drabbade.

Miljöpartiet menar att vi måste ta ansvaret för miljön solidariskt!

Vi har betydligt högre ambitioner än den borgerliga regeringen men även än de andra oppositionspartierna.

Vi vill minska dagens miljöhot utan att öka andra eller skapa nya som t ex centerpartiet och de andra borgeliga partierna gör genom att satsa på kärnkraft.

Miljöpartiet vill inte lägga över ansvaret och den ekonomiska bördan att lösa problem vi i västvärlden skapat på utvecklingsländerna. Vi måste göra det möjligt för dem att utvecklas utan de missstag vi gjort och samtidigt i vårt eget land minska utsläppen till en nivå som är solidarisk och långsiktigt hållbar.

Vi vill inte lägga över ansvaret för våra miljöskulder och dess konsekvenser på våra barn och barnbarn. Vi vill vidta åtgärder nu!

Nivån i alliansregerings klimat- och energipolitik ligger under den ribba som miljöpartiet och de andra oppositionspartierna tagit sats för och kommit över i sitt gemensamma alternativ till klimat- och energipolitik.

Miljöpartiet vill förstås höja ribban ännu högre och fortsätter att arbeta för det. Det är nödvändigt om vi ska klara av att begränsa klimatförändringarna.

Att öka tempot är inte så svårt om man tidigare stått still. Vi får hoppas att centerpartiet vaknar upp ur sin sömn, tar miljöhoten på större allvar och inte bara ökar tempot utan också rör sig åt rätt håll.

torsdag 9 juli 2009

Svensk säker kärnkraft riskfylld

Det finns skäl att vara orolig. Flera allvarliga incidenter har inträffat och tycks inträffa regelbundet vid vad som tidigare kallats bland världens säkrast kärnkraftverk.

Det har varit materialfel, fel i rutiner och personal som brutit mot egna säkerhetsregler. Nu senast vid kärnkraftverket i Ringhals där Strålskyddsmyndigheten anser bristerna så allvarlig att de måste göra särskilda tillsyner och också styra verksamheten genom särskilda villkor.

Rapporter om allvarliga brister i säkerheten och incidenter vid kärnkraftverk kommer även från andra delar av världen.

Det är tur att det finns alternativ till kärnkraften. Det är inte bara under drift som den utgör en risk. Även brytningen av kärnbränsle och hanteringen av uttjänt bränsle skapar enorma miljöproblem idag och utgör ett hot under en så lång tid framöver (över 100 000 år) att det är svårt att greppa.

Jag vill inte lasta över den risken, de problemen och hoten på kommande generationer.

Det är dags att satsa de resurser som nu läggs på att hålla kärnkraften vid liv på att energieffektivisera, minska behovet av energiförbrukning och bygga ut en energiproduktion som är baserad på förnybara bränslen.