söndag 17 maj 2009

Allergier ökar med ökad BNP

Våren är en jobbig period för många - I den industrialiserade världen, ska man kanske tillägga.

På hundra år har risken för att ett svenskt barn ska drabbas av allergi ökat från 1 procent till 40 procent. I ett citat i tidningen Fokus säger professor emeritus i allergiprevention vid Karolinska institutet Bengt Björksten att förekomsten av allergi generellt kan kopplas till ett lands BNP.

Förekomsten av allergier verkar ha många orsaker. Det är klarlagt att det finns en ärftlig faktor. Rökning och fetma innebär en ökad risk för astma. Det finns studier som visar på samband mellan exponering för tobaksrök och allergi.

Studier visar att barn uppvuxna på bondgård löper mycket mindre risk att drabbas av allergier. Det tyder på att om vi utsätts för fler normala bakterier, som bl a tidigare fanns i våra livsmedel, utvecklas vårt immunförsvar på ett mer korrekt sätt.

Luftföroreningar ökar utvecklingen av både astma och allergi. Den ökade kemikalieanvändningen tycks också vara en orsak till att fler utvecklar allergier.

De finns de som talar om att vi istället för att leta orsaker ska fokusera på behandlingar. Visst måste vi hitta bra behandlingar till dem som redan drabbats men det får inte förta arbetet med att komma tillrätta med grundproblematiken - att vi bygger ett samhälle som gör människor sjuka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar