onsdag 27 maj 2009

Grannfejden

Det är inte bara Robert Aschberg som får möta grannar som inte kan komma överens. Det tycks även ingå i en byggnadsnämndsordförandens uppgifter.

Idag har jag spenderat en timme att tala med några grannar som inte själva kan komma överens om hur ett servitut (rättighet) till att köra över en given fastighetsägares tomt ska nyttjas och betalas.

Jag lär mig oerhört mycket i dessa möten och upptäcker att det finns oerhört mycket mer att lära sig.

Mötet idag har bl a lett fram till att jag kommer att var mycket restriktiv med att föreslå servitut som ett redskap för att skapa tillfart till en fastighet.

Det har gjort det ännu tydligare att, i all vämening, tillåta mindre avvikelser från en detaljplan ofta skapar problem i ett senare skede. Grannar är överens när bygglovet söks men när åtgärden väl är klar visar det sig att grannarna och ibland inte ens den sökande själv insett konsekvenserna.

En stor de av de medborgare som skällt på mig för att jag inte velat tillstyrka bygglov i strid med detaljplanen skulle troligen skällt på mig i efterhand om jag beviljat.

Hur man än gör har man ändan bak, eller hur man nu säger!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar