söndag 22 augusti 2010

Är det bara jag som oroar mig?

Den 21 augusti inföll Earth Overshoot Day 2010.

Varje år beräknar ett nätverk hur mycket resurser naturen genererar och jämför det med hur mycket vi tar i anspråk. Earth Overshoot Day är den dag på året då vi förbrukat mer resurser än vad jorden hinner återskapa under ett år.

Att den dagen infaller före årsskiftet innebär att vi tär på jordens resurser, får allt mindre att dela på och bygger upp en miljöskuld för kommande generationer att bära.

I fjol inträffade den 25 september.

Att den infaller allt tidigare på året innebär förbrukningstakten ökar. Det borde vara annorlunda. I Sverige talar många om hur den tekniska utvecklingen ska effektivisera resursanvändningen och göra oss miljövänligare. När ska det synas i verkligheten.

Fortfarande är det så att om alla levde som vi gör i västvärlden idag skulle det behövas 3 jordklot. Jag är för teknikutveckling men det är inte tillräckligt om vi vill att våra barn och barnbarn också ska ha en god jord att leva på.

Det är som tur är inte bara jag som oroar mig. Flera av mina vänner är aktiva inom miljörörelsen och politiken. De skriver också om Earth Overshoot Day. De vill vara med och vända trenden.

Läs gärna mer på Världsnaturfondens hemsida och några av mina vänners inlägg:

Emma Grön
Hållplats Hådén

tisdag 17 augusti 2010

Skärp tillsynen över elevhälsovården

Våra barn och unga, framför allt flickor, känner sig mer stressade i skolan än tidigare. Det visar en ny rapport från SCB om hur svenska elever mår i skolan. Elevhälsovården och vuxenstödet är på många skolor otillräckligt.

Medan skolväsendet kontrolleras minst vart fjärde år av Skolinspektionen lämnar Socialstyrelsen som har tillsyns ansvar över elevhälsovården denna vind för våg.

Vi behöver en bättre kontroll och uppföljning även av elevhälsovården ute på skolorna. Jag tror att våra barn och unga skulle tjäna på och få bättre stöd om Skolinspektionen även fick ansvar att utöva tillsyn på detta område.

söndag 15 augusti 2010

Vi vill stärka djurskyddet

Varför måste vi gång på gång förskräckas av rapporter om brister i djurskyddet. I julas var det vanvård av grisar. Nu är det vanvård och brister i miljön hos minkfarmar.

Den borgerliga regeringens djurskyddspolitik tycks gå ut på att avveckla djurskyddet. Det första Alliansen gjorde var att riva upp den förra regeringens förslag om skärpta krav på minkuppfödningen. Ansvaret för förbättringar fördes istället över till näringen.

Man fortsatte med att lägga ned Djurskyddsmyndigheten. Ansvaret för djurskyddet fördes över till Jordbruksverket, däremot inte tillräckligt mycket pengar.

Sedan förde man över ansvaret för djurskyddstillsynen från kommunerna till länsstyrelserna. Även där utan att tillföra tillräckligt med pengar. I en rapport skrev Jordbruksverket att överföringen ledde till en minskning av personalen med närmare en fjärdedel. En rapport regeringen struntade i när de fastställde sin budgeten för 2010.

Nu vaknar man upp, efter ännu ett avslöjande om grava missförhållanden. Jordbruksminister Eskil Erlandsson försöker lappa och laga, senfärdigt och halvhjärtat. Regeringen säger att de ska avsätta mer pengar till djurskyddskontroller men först efter valet. Hur mycket pengar det handlar om berättar han inte.

Trovärdigt?

Sverige behöver en regering som tar djurskyddsfrågorna på allvar. En regering som månar om djuren, inte enbart ett fåtal producenters ekonomi.

Vi rödgröna har kommit överens om att fördubbla djurskyddskontrollerna. Vi kommer att inrätta en djuretisk ombudsman och ha bättre djurhållning inom livsmedelsindustrin. Vi kommer att verka för att allt kött inom EU ska ursprungsmärkas.

Vi kommer att arbeta för bättre djurskydd på EU-nivå. Vi kommer att definitivt att genomföra det förslag om stopp för plågsam minkuppfödning som den nuvarande regeringen rev upp.

lördag 7 augusti 2010

Vattenfall ska ägas av Svenska folket


De borgerliga partierna vill sälja ut Vattenfall.

Jag och Miljöpartiet är av en annan uppfattning - Vi behöver ett statligt ägt energibolag som genom tydliga ägardirektiv blir en kraftfull aktör för utbyggnad av förnybar energi och avveckling av kärnkraft och fossil energi.