fredag 15 maj 2009

Bättre med sex

timmar än sex grader

FN:s miljöorgan (UNEP), internationella fackföreningsfederationen och arbetsgivaroranisationen visar i en rapport att arbetstidsförkortning minskar människans klimatpåverkan.

FN:s klimatpanel IPCC konstaterar att klimatförändringarna går fortare än man tidigare prognosticerat och att vi måste vidta kraftigare och snabbare åtgärder för att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till en hanterbar nivå.

IPCC värsta scenario med en 6 graders ökning av medeltemperaturen är inte längre bara en mardröm. Det kan bli en realitet.

Vi kan fortfarande vända utvecklingen!

Vi i västvärlden har egentligen mer resurser än vi behöver. Låt oss använda och fördela dessa klokt och rättvist! Då kan vi både lönearbeta mindre och rädda världen på samma gång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar