tisdag 27 april 2010

12 miljarder mer till välfärden

Jag ser stora behov i välfärden under de kommande åren. Kvaliteten i den offentliga sektorn behöver förbättras, särskilt inom sjukvården, äldreomsorgen och skolan.

Jag blir därför väldigt glad över den överenskommelse MP, S och V gjort inför vår gemensamma budgetmotion i Riksdagen om att öka de statliga stöden till kommunerna med nio miljarder kronor.

Utöver dessa föreslår MP, S och V över tre miljarder i riktade satsningar på skolan och sjukvården.

Det innebär att kommunsektorn sammantaget tillförs över 12 miljarder kronor i förstärkningar av det rödgröna alternativet under år 2011 och 2012. Det kommer att stärka välfärdens kvalitet i Sverige. Det gynnar alla.

Läs mer om satsningen på SvD Brännpunkt.

Örebro läns landsting har mycket kvar att göra

Idag sammanträder landstingsfullmäktige i Örebro läns landsting. Det tyngsta ärenden är landstingets årsredovisning.

Två områden i årsredovisningen bekymrar mig särskilt mycket.

Många nedstämda och deprimerade får inte adekvat vård
Det uppskattas att 30-40 procent av primärvårdens besökare har en social/psykisk del i sin problematik.

Många lider av nedstämdhet och depression. Väntetiden till behandling är lång och många får gå utan att få adekvat stöd.

Jag vill ha behandlande psykologer på vare vårdcentral i länet.

Människor måste få hjälp på lika villkor oavsett om de har psykiska eller fysiska symptom.

Landstinget brister i miljöarbetet
Även om landstinget kommit långt i vissa avseenden finns även flera brister.

Hälften av landstingets förvaltningar har inte integrerat miljömålen i verksamhetsplanen och miljöledningssystemet är inte heller det integrerat i verksamheterna.

Ett landsting som omsätter närmare 7 miljarder kronor per år skulle kunna komma mycket längre och vara en nationell föregångare i miljöarbetet.

EU-parlamentets miljöutskott säger nej till köttklister

Den borgerliga regeringen röstade ja till att godkänna köttklistret Trombin i EU-kommissionen men EU-parlamentets miljöutskott har nu på förmiddagen sagt nej.

I Miljöutskottet var det av de svenska partierna bara Moderaterna som ville tillåta Trombin.

Det är glädjande och dessutom en av de få gånger EU går emot något bara av den anledningen att det vilseleder konsumenterna.

Se artikel och film om kritik mot köttklistret på SvD.

torsdag 15 april 2010

Budget för minskade klyftor och bättre miljö?

Idag presenterar den borgerliga regeringen sin budget.

Jag vill se förslag som minskar klyftorna i samhället mellan fattiga och rika, förbättrar tryggheten för de arbetslösa, sjuka och allra fattigaste.

Jag vill se ekonomiska styrmedel som gör det billigare att vara miljövänlig och dyrare att släppa ut växthusgaser och belasta miljön.

Kommer vi att få se det i den nuvarande regeringens budget?

måndag 12 april 2010

Fossilt tänkande dominerar fortfarande Vattenfall

Jag förskräcks över Vattenfalls bristande engagemang och ansvarstagande i att minska utsläppen av koldioxid. Bolagets nya vd, Öystein Löseth, vill fortsätta med kol som energikälla och hoppas på att Vattenfall om tio år har utvecklat teknik att lagra koldioxid i marken.

Att, i bästa fall, ha teknik för att minska utsläppen om tio år är för sent och inte ett föredöme i det internationella klimatarbetet.

Sveriges Radios intevju med Vattenfalls nya vd.

onsdag 7 april 2010

Låt maten få större plats i livet

Med tanke på att en stor del av västvärlden har problem med övervikt och fetma kanske rubriken kan tyckas underlig men jag tror att en stor del av vår övervikt hänger samman med att vi ägnar allt mindre tid åt att laga och äta mat.

Genomsnittssvensken lägger 12 min per dag på att tillreda sin mat. Även om det går att laga en rätter på kort tid blir det nog så att merparten av den mat vi äter är förproducerad. Matindustrin jublar säkerligen!

Ju längre ifrån livsmedelsproduktion, mat och matlagning vi kommer desto svårare blir det att ha överblick på hur maten kommer till och vilken kvalitet den har.

Vi ligger helt i händerna på de stora multinationella halv- och helfabrikatstillverkarna och deras intressen av att minska kostnaderna och öka intäkterna.

Konsekvenserna blir industrialiserad storskalig spannmåls- och köttproduktion med stor negativ miljöpåverkan och onaturliga levnadsförhållanden för djuren, livsmedel med onyttiga tillsatser och ofta mer fett och energi än vad vi behöver.

I vår stressade tillvaro blir även den sociala samvaron kring maten lidande.

Om vi lägger lite mer tid på att själva laga mat, gärna tillsammans, med lokala ekologiska råvaror, skulle säkert både vi, djur och natur må bättre.