torsdag 24 juni 2010

Miljömärkningen Svanen - en utklädd ankunge

Sagan om den fula ankungen har skrivits om. Svanen har återgått till att bli en ful ankunge. Miljömärkningen Svanen har mist sin glans då de i smyg, tvärtemot sina egna mål att kontinuerligt öka, enligt Sveriges Radios Ekot sänkt miljökraven för att tillmötesgå industri.

På miljömärkningen Svanens hemsida kan man läsa:
Kraven skärps kontinuerligt. Det betyder att produkter märkta med Svanen och EU Ecolabel blir bättre och bättre ur miljösynpunkt.

Miljömärkningen Svanen tycks inte vara något annat än en utklädd ankunge.

tisdag 15 juni 2010

Samhället ska inte subventionera flyg

Jag tycker om att flyga! Man kan snabbt ta sig långa sträckor vilket ökar våra möjligheter att umgås över världen och möta andra kulturer. Från ovan är det lätt att se och förundras över hur vacker vår jord är.

Samtidigt, det jag inte ser utgör ett hot mot det jag uppskattar. Det hotar dem som inte har samma möjligheter som jag. Jag tänker på flygets globala klimat- och miljöpåverkan.

Vi måste hitta ett sätta att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan. Det handlar om att ändra vårt sätt att leva. Det handlar om att utveckla miljövänlig teknik.

För att uppnå en sådan utveckling behövs strukturella förändringar och ekonomiska drivkrafter. Det krävs tydliga politiska beslut. Det som är bra för miljön och klimatet måste göras billigare medan det som är dåligt måste bli dyrare.

Flyget står idag för ca 10 % av transportsektorns utsläpp av koldioxid och är dessutom det trafiklag som både ger högst utsläpp per enhet transportarbete och också ökar mest i Sverige.

De senaste 10 åren har Örebro läns landsting och länets kommuner subventionerat och täckt flygplatsbolagets underskott och flyg med närmare 200 miljoner skattefinansierade kronor.

Flygets klimatpåverkan och miljöbelastning måste minska. Flyget måste bära sina egna kostnader. För mig är det självklart att vi måste prioritera möjligheterna att resa med tåg och buss framför att subventionera flygtrafik med skattemedel.

måndag 7 juni 2010

Sluta förgifta våra barn

Kemikalier finns överallt i vår omgivning och påverkar vår hälsa och vår miljö. Nyfödda kan ha hundratals kemikalier i blodet. Enbart inom EU används över 100 000 kemikalier.

Alla människor har rätt att växa upp i en miljö fri från gifter.

De minsta barnen är mest utsatta och känsliga. Därför måste vi förbjuda användningen av Bisfenol A i nappflaskor och driva ett förbud mot användningen av allergiframkallande Azofärgämnen som bl a annat används i godis och läsk i EU.

Försiktighetsprincipen och principen att inte tillåta kemikalier som kan ersättas med andra som inte är farliga måste slå igenom i EU:s lagstiftning.