torsdag 27 maj 2010

Dela på jobbenAllt fler arbetar övertid samtidigt som allt fler saknar arbete.

Den totala tiden övertid motsvarar enligt statistisk från Statistiska Centralbyrån närmare 74 000 heltidsarbeten.

Igår blev jag rejält kritiserad av borgerliga partiföreträdare på en debatt när jag talade om att dela på jobben.

Det handlar inte om att vi totalt sett ska arbeta mindre. Det handlar om att arbeta mer jämlikt. Det handlar också om att arbeta mer jämställt. Andelen kvinnor som arbetar övertid utan ersättning har fördubblats på fyra år.

Fördelarna är många!

Läs mer på SVT Rapport.

onsdag 26 maj 2010

Biobränslen gör gott

Etanol och biogas gör stor klimatnytta i Sverige. Enligt en rapport från Lunds Tekniska högskola ger de minst 65 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin och diesel.

Forskarna anser att mycket av den kritik som riktats mot biodrivmedlen är felaktig så länge man håller sig till Sverige.

Produktion av biobränslen kan också skapa lokala arbetstillfällen.

Läs mer:
Artikel SVD
Rapporten Livscykelanalys av Svenska biodrivmedel

tisdag 25 maj 2010

Betyg främjar inte lärande

Betygen som finns i dag främjar inte lärande. De ger alldeles för knapphändig information om hur eleven ligger till och vilka utvecklingsmöjligheter eleven har.

Miljöpartiet förespråkar ett utvärderingssystem som motiverar eleverna till att lära sig mer. Vi vill införa betygsfria skriftliga omdömen som en formaliserad version av utvecklingssamtalen i varje årskurs i grundskolan.

De betygsfria skriftliga omdömen som eleverna får kommer att vara ganska vida och breda i sin karaktär under de första årskurserna för att allteftersom man kommer högre upp i skolan bli mer konkreta och relaterade till grundskolans utbildningsmål.

Miljöpartiets syn på betygen har stöd av den pedagogiska forskningen.

Idag kritiseras det borgerliga förslaget att införa betyg i skolår 6 i en debattartikel i Dagens Nyheter.

fredag 21 maj 2010

Stoppa jakten på studenterna

CSN har återkräver studiemedel från studenter, fast de studerar på heltid och tar alla sina poäng.

Flera tekniska högskolor kräver att CSN drar tillbaka kraven och ser över rutinerna som drabbat hundratals studenter runt om i landet. Problemet är att CSN:s definition av heltidsstudier i vissa fall skiljer sig från högskolornas.

Det här måste myndigheterna och regeringen lösa utan att studenterna kommer i kläm men regeringen slår ifrån sig. De vill istället försämra rättsäkerheten för studenterna.

Regeringen vill att CSN ska hålla inne utbetalningar av studiemedel vid misstanke om felaktigheter. Att straffa någon innan felaktighet eller brott konstaterats ligger inte i linje med hur jag tänker mig ett rättssäkert samhälle.

På måndag debatteras förslaget i riksdagen. Det är bara att hoppas att den borgerliga regeringen tänker om!

tisdag 4 maj 2010

Vårbudget i solidaritetens tecken

Igår presenterade jag och många andra Miljöpartister i landet tillsammans med representanter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vår gemensamma skuggbudget i Riksdagen.

Budgeten anger en ny färdriktning - Fler jobb, grön omställning, högre kvalitet i vård och omsorg samt minskade klyftor för hela Sverige.

Fördelning på inkomstgrupper av rödgröna reformer och skatteförändringar, 2011, i kronor per år. Varje inkomstgrupp motsvarar 10% av befolkningen
Vi minskar kostnaderna för småföretag att ha anställda. Chansen för unga att få jobb ökar då vi föreslår en skattereduktion för den som anställer en ung arbetslös motsvarande hela arbetsavgiften första året.

Viktiga investeringar i järnvägar och kollektivtrafik ger både arbetstillfällen och bättre miljö. Utökat stöd till kommuner och landsting gör det möjligt att anställa fler och öka kvaliteten i skolan, äldreomsorgen och vården.

Vi minskar jobbskatteavdraget för dem som tjänar mer än 40 000 kr med 125 kr. För dem som tjänar ännu mer minskar jobbskatteavdraget stegvis.

Det nedskalade jobbskatteavdraget väljer vi istället att lägga på att minska skatten för de mest utsatta i samhället, sjuka, arbetslösa, förtidspensionärer och föräldralediga.

För att öka tryggheten höjer vi ersättningsnivåerna i både A-kassa och sjukförsäkringen. Målet är att 80 procent ska få 80 procent av sin lön i A-kassa.

Pensionärer ska inte behöva betala mer skatt än löntagare - Som ett första steg halverar vi skatteklyftan mellan pensionärerna och anställda.

Under den borgerliga regerings tid har skillnaderna mellan fattiga och rika ökat. Vi har fått 50 % fler fattigbarn. Skillnaderna mellan män och kvinnors inkomster har också ökat. I vår budget tar vi ett steg mot ökad jämställdhet.

Könsfördelning av rödgröna reformer och skatteförändringar, 2011, i procent.


Läs mer om vårt bugdetförslag på Miljöpartiets hemsida.

Landstinget börjar klimatkompensera

Örebro läns landstings miljöberedning och landstingsstyrelsen föreslår efter en motion från Miljöpartiet de gröna att landstinget ska kompensera utsläppen av koldioxid från sina resor.

MP föreslog för drygt två år sedan att landstinget skulle ha som mål att bli klimatneutral och kompensera för de utsläpp man inte kunde undvika. Kristdemokraterna hängde på med en liknande motion och nu har man även fått med majoriteten på idén. Tillsammans föreslår man nu att det inrättas ett internt klimatkonto.

Det är bra att det börjar hända något. För att begränsa klimatförändringarna måste alla vara med och arbeta för att minska koldioxidutsläppen.

Varje förvaltning i landstinget kommer att få betala en avgift utifrån hur mycket koldioxidutsläpp deras resor orsakar. Avsättningarna samlas på internt klimatkonto och ska sedan användas till att finansiera projekt som minskar landstingets klimatbelastning.

Medborgarna förväntar sig att politiker också tar ansvar och inte lägger över ansvaret på den enskilda individen att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Miljöpartiet har tidigare även föreslagit att landstinget i upphandling av sjukresor ska ställa krav på taxibolagen att använda förnybara bränslen. Där har vi också nått framgång då ett av länets större taxibolag beslutat att bara köra på förnybara bränslen.