måndag 25 maj 2009

Din röst en viktig röst i EU-valet

Snart är det val till EU-parlamentet. Om du har fått ett röstkort kan du rösta redan idag. Jag vill uppmuntra dig som får rösta att göra det. Valdeltagandet i EU-valet har varit lågt och det är något vi måste ändra på av flera skäl.

Historiskt sätt är EU:s viktigast uppgift att värna den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital. Det tycker jag att vi måste ändra på!

EU:s viktigaste uppgifter borde vara att värna en rättvis fördelning av jordens resurser och en utveckling till en världsordning där vi inte använder mer resurser än vad som är långsiktigt hållbart.

EU måste förändra:

  • Sitt jordbruksstöd så att det inte subventionerar produktion av livsmedel med kemikalier som förgiftar våra jordar och dumpning av livsmedlen på världsmarknaden som slår ut utvecklingsländernas möjligheter till självförsörjning och utveckling av ett hållbart jordbruk.
  • Sin fiskepolitik. Med skattesubventioner har vi fiskat ut bestånden i våra egna vatten och nu ägnar vi oss åt att fiska på fattigare länders vatten. Snart har vare sig vi eller dessa länder någon fisk kvar och stora ekosystem hotas att slås ut.
  • Sin energipolitik. Det som tagit miljontals år att bilda förbrukar vi på mindre än två hundra år med svåröverstigliga konsekvenser för klimatet. Fossila ändliga energislag måste ersättas med förnybara. Även uranet är ändligt som om man vill använda för att ersätta olja och kol kommer att ta slut inom en mansålder. Det radioaktiva avfallet däremot utgör en dödlig fara i mer än 100 000 år.

EU måste riva

  • Sina murar mot omvärlden. Västvärldens sätt att leva skapar stora orättvisor i världen. Orättvisor leder till krig! Krig leder till behov av skydd och människor på flykt från sina hemländer. Genom Schengenavtalet, transportöransvaret och Dublinkonventionen hindrar vi människor i nöd att få hjälp. Detta måste vi ändra på!
EU måste stoppa
  • Människohandeln. Varje år forslas 600 000 - 800 000 kvinnor och barn mer eller mindre ofrivilligt över internationella gränser. Den största andelen för sexuella ändamål. Inget land tycks gå fritt från mänsklig trafficking och dess mångfacetterade skadeverkningar. Ett samarbete över gränserna för att stoppa denna verksamhet måste till.
Den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital leder inte till någon förändring i riktningen ovan. Därför behövs en ny politik i EU. Det kan din röst på Miljöpartiet vara med och medverka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar