torsdag 7 maj 2009

Ny i bloggvärlden

Då har jag börjat blogga som många andra! För att bli en bland mängden och inte vara utanför? Nej, snarare i hopp om att som bloggande politiker ge fler möjlighet att vara med, väcka intresse och stimulera till delaktighet i byggandet av en bättre värld.

Det låter kanske stort men jag är övertygad om att vi kan förändra världen - Till det bättre!

Inte genom att slå varandra med verbala konststycken, som jag uppfattar att många andra politiker ägnar sig åt, utan genom att synliggöra de politiska frågorna, försöka lyfta de bakomliggande värden vi eftersträvar att uppnå och hur vi vill göra det.

Dialog och ett gemensamt sökandet efter hållbara lösningar måste till. Att fortsätta använda jordens resurser som vi gjort hittills har inte varit framgångsrikt. Klimatförändringar, döda havsbottnar, förgiftade vattendrag och landområden, stora lokala och globala orättvisor är några tydliga exempel på detta.

Vi måste leva på ett sätt som inte tär på jordens resurser. Vi måste dela rättvist på jordens avkastning. Vi måste ta ansvar för vad vi gör och inte skapa problem för kommande generationer.

För att lyckas behöver vi förändra strukturer! För att förändra strukturer behövs engagemang. Vårt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar