torsdag 25 juni 2009

Statoil utövar utpressning för att få sälja sprit

Nog kan man vänta sig ett större ansvarstagande av ett i huvudsak statligt ägt bolag?

I Litauen har man infört förbud mot nattförsäljning av alkohol i butiker för att motverka fyllekörning och dödsolyckor på vägarna.

Nu hotar Statoil Hydro, majoritetsägt av norska staten, med massuppsägningar i Litauen om de inte får sälja alkohol på sina bensinstationer nattetid.

onsdag 24 juni 2009

Nej tack till mer sprit, missbruk, misshandel och misär

Anna Bergqvist, moderat riksdagspolitiker, vill marknadsföra den svenska landsbygden genom att göra det möjligt för gårdsbutiker att sälja egentillverkad sprit.

Sverige befinner sig i ett underläge konkurrensmässigt jämfört med andra länder i denna fråga, menar hon och syftar på att man i vårt land bara kan köpa alkohol på Systembolaget eller på restauranger med utskänkningstillstånd. Spriten skulle vara en lockvara och sätta fart på turistnäringen.

Nog kan alkoholen sätta fart på det ena och det andra! Det finns mycket tydliga samband mellan tillgång till alkohol och missbruk, misshandel, social misär, trafikolyckor och sämre folkhälsa.

Vi behöver inte mer sprit för att marknadsföra Sverige och må bra!

Om jag har att välja mellan ökad tillgång till alkohol med ytterliggare misshandelsfall, barn som växer upp i missbruksmiljöer och söndertrasade familjer m m eller en strikt alkholpolitik väljer jag klart det senare.

Den uppfattningen presenterades även av utredaren Anita Werner, som fått i uppdrag att göra en översyn av Alkhollagen, i det betänkande hon överlämnade till Sveriges äldre- och folhälsominister i våras.

Det är bara att hoppas att regeringen och riksdagen låter folkhälsoperspektivet väga tyngre än spritförsäljarnas ekonomiska intressen.

torsdag 18 juni 2009

Jag vill införa miljökvalitetsnormer för vatten

Miljömålsrådets utvärdering av de nationella miljökvalitetsmålen visar att vi inte klarar att uppnå målen om vi inte vidtar fler kraftfulla åtgärder. Det gäller även målen som rör våra sjöar, vattendrag, kuststräckor och hav, myllrande våtmarker och grundvatten.

Just nu pågår en remissrunda i Sverige kring förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för uppnå och värna god vattenkvalitet i våra svenska vatten. Ett viktigt förslag i dessa planer är att införa flera miljökvalitetsnormer.

Igår var jag med och diskuterade Sveriges kommuner och landstings förslag till yttrande över dessa planer.

Jag tillstyrkte införande av miljökvalitetsnormer medan flertalet andra ledande kommun- och landstingspolitiker inte ville ha dessa. De menar att vad som är ekologiskt hållbart är en politisk fråga och att införandet av miljökvalitetsnormer skulle innebära att man inte längre får utsätta miljön för utsläpp och annan påverkan som den inte tål.

Det senare har de ju helt rätt i! Det är så jag och miljöpartiet vill ha det!

måndag 15 juni 2009

Väljarna är inte korkade!

Socialdemokraterna i Örebro ska nu, enligt en krönika i Nerikes Allehanda, påbörja sin valanalys efter EU-valet.

Krönikören använder större delen av sitt utrymme till att reflektera över andra partiers väljarstöd istället för sitt eget och uppehåller sig inte minst vid miljöpartiet.

Utvecklingen för Socialdemokraterna de senaste valen har inte varit särskilt positiv. Kanske finns det skäl att vara mer självkritisk?

Stödet för (S) i EU-valet i Örebro minskade från 29,12 % år 2002 till 26,98 % (trots att de knackade dörr hos 9 000 Örebroare).

I de senaste kommunalvalen har (S) stöd minskat från 41,7 % år 2002 till 37,89 % år 2006.

Miljöpartiet fick i Örebro ca 20 % högre stöd i EU-valet än i riket. Miljöpartiet ökade, både i riket och kommunen. I Örebro fördubblade vi nästan vårt valresultat från 6,33 % till 12,05 %.

De senaste kommunalvalen har också visat ett ökande stöd för miljöpartiet från 5,2 % till 5,76 %. Jag tror att ökningen kommer att bli ännu större i kommande val.

Om väljarna i Örebro kommun inte sett och trott att miljöpartiet, på varje politisk nivå, hittar de bästa samarbetsformerna för att få igenom så mycket som möjligt av partiets politik hade vi aldrig fått ett så starkt och ökande stöd.

Konsumentmakt - Jag och Ciao Ciao går skilda vägar

När jag går ut och äter förväntar jag mig ett gott bemötande och god service. Om jag skulle ta emot en beställning skulle jag göra vad jag kunde för att få kunden nöjd. Det är uppenbarligen inte målet för personalen på pizzerian Ciao Ciao i Örebro.

Jag ville köpa pizza häromkvällen till mig själv och till min flickvän. Vi hade båda funnit de pizzor vi ville ha men flickvännen äter inte skinka som fanns som en av flera andra önskade ingredienser på hennes pizza.

Jag bad att få byta skinkan mot en annan ingrediens varpå följande konversation utspelade sig:

- Nej, det får ni inte, men vi kan ta bort den. Vill ni ha mer av något annat får ni betala extra för det.
- Varför kan ni inte bara byta skinkan mot lite mer kronärtskocka som kostar lika mycket enligt er matsedel?
- Nej, vi gör inte så. Det står här (expediten pekade på matsedeln). Vi kan ta bort skinkan men ni får betala fullt pris ändå.
- Min flickvän äter inte skinka, skulle ni kunna lägga den på min pizza istället, frågade jag då.
- Nej!

Där tröt mitt tålamod. Jag hade förstås kunnat låta dem grädda pizzorna som de var och flytta skinkan själv vid bordet men om deras serviceambition inte är högre än vad denna konversation gav uttryck för är det inte en pizzeria jag vill äta på och heller inte rekommendera mina vänner. Det sa, jag till dem. Jag vill till och med vill avråda från att stödja en sådan pizzeria. Det sa jag också i min irritation.

- Du behöver inte komma tillbaka hit, fick jag till svar.

Där skildes våra vägar. Jag och min flickvän åkte till en annan pizzieria och fick det bemötande och den service jag tycker man kan förvänta sig.

Kanske kan konsumentmakten få Ciao Ciao att få till både god service och goda pizzor?
Har ni vägarna förbi, titta in och referera gärna min erfarenhet och prova om ni kan få dem att förbättra sin service.

söndag 14 juni 2009

Stötta oss att rädda konstsnöspåret

Antingen är de dåligt insatta eller också har de blivit vilseledda.

Karlslunds IF har gått ut med ett upprop där de påstår att "Politikerna i Örebro vill ta död på på skidsporten genom att förbjuda all fortsatt snöproduktion på det fina konstsnöspåret i Ånnaboda".

Jag är en av politikerna i Örebro. Jag vill inte ta död på skidsporten i Ånnaboda. Jag känner heller inte till någon annan politiker i majoriteten som vill göra det.

Däremot känner jag till en del oppositionspolitiker som gärna vrider på sanningen för att få sig själva att framstå i bättre dager och svartmåla majoriteten.

Sedan en lång tid tillbaka har man tagit ut mer (mycket mycket mer) vatten ur Ånnabodasjön och på ett annat sätt än vad vattendomen medger. Den absolut största delen av vattnet har använts för snöproduktion till slalombackarna.

Hur mycket vatten man får ta ut beslutas av en miljödomstol och inte av kommunen. Det är alltså vattendomstolen som måste övertygas om att det behövs en ny vattendom som möjliggör uttag av vatten till konstsnöspåret och slalombackarna.

Hjälp oss istället för att svartmåla oss. Vi gör vad vi kan för att hitta en lösning.

tisdag 9 juni 2009

Även barn och ungdomar har rätt till en bra miljö

Har samhället något ansvar för barn- och ungdomars skolmiljöer?

Tidigare fanns det rekommendationer från Skolöverstyrelsen om hur skolmiljöer skulle utformas. Nu är ansvaret till stor del överlämnat till kommunerna. En del regleras tydligt i lagtext t ex lägsta takhöjd (!?) medan annat måste ges uttryck i en politisk målbild.

Hur vill vi att trafikmiljön ska se ut kring en skola? Är det lämpligt att placera skolor i industriområden? Hur vill vi att ljudmiljö ska vara vid och i en skola? Accepterar vi vilken luftkvalitet som helst?

Har skolbarn någon rätt till att ha en utemiljö där de kan ta igen sig och koppla av från studierna med lek eller fysisk aktivitet på raster och håltimmar? Vilka krav ska vi i sådana fall ställa på en sådan?

Har eleverna rätt till säkra utrymningsvägar, gott inomhusklimat, bra inomhustemperatur och frisk luft? Ska alla vara välkomna till skollokalerna - Är lokalerna tillgängliga även för människor med funktionsnedsättningar?

Det finns de som tycker att samhället och kommunen inte ska ställa några krav alls utan överlämna ansvaret till skolornas huvudmän och elevernas och föräldrarnas val.

Det tycker inte jag! Jag tycker att barn och ungdomar har rätt till en bra miljö. Jag tycker att samhället har ett ansvar för barns- och ungas skolmiljöer. Jag tror att det är nödvändigt att samhället ställer krav för att alla elever ska få bra och trygga skolmiljöer. Det svåra är att formulera dessa på ett klokt sätt.

torsdag 4 juni 2009

Hyresgästföreningen skjuter på mp

På hyresgästföreningens webbsida kan man läsa att deras grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimliga kostnader. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Jag tycker att det är bra målsättningar och upplever att även miljöpartiet arbetar för dessa i Örebro kommun och det kommunalägda bostadsbolaget ÖBO.

I Örebro tycks Hyresgästförening också ha andra mål. Ett av deras främsta mål tycks vara att kritisera miljöpartiet och enskilda miljöpartistiska företrädare. Idag i en påkostad halvsidesannons i tidningen Örebroarn.

Det tycker jag är fult!

Bakgrunden till Hyresgästföreningens annons är att Örebro kommun inte ordnar en folkomröstning rörande utförsäljning av 1 000-1 500 av totalt 23 059 lägenheter som Hyresgästföreningen vill, agerat och haft namninsamling för.

I demokratisk ordning har man vägt för- och nackdelar med både försäljning av en mindre andel av ÖBO:s bostadsbestånd och folkomröstning. Kommunstyrelsen landade i en annan uppfattning än Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen påstår sig vara politiskt obunden. Deras agerande efter kommunstyrelsens beslut får dock mig att undra och är enligt min uppfattning ett riktigt lågvattenmärke.

tisdag 2 juni 2009

Ge oss Sverige tillbaka!

Så skriver Sverigedemokraterna i deras kampanjbroschyr i Örebro inför EU-parlamentsvalet den 7 juni.

Jag förstår inte vad de menar? Är Sverige Sverigedemokraternas och vilka är det i sådana fall som tagit Sverige ifrån dem?

Sverige är värt att bevara, säger de också! Inte bara Sverige, säger jag. Vi måste vara med och värna hela vårt jordklot!

Svenska skattemedel till svensk välfärd, säger Sverigedemokraterna. Självklart, säger jag. Svensk välfärd som omfattar alla som vistas i vårt land. Jag tycker också att det är självklart att vi ska hjälpa människor och länder utanför Sverige som behöver hjälp.

Svenska jobb till svenska löntagare, säger de. Jag känner jättemånga som arbetar eller vill arbeta i andra länder. Det är bra att det finns möjligheter att arbeta på olika platser i världen och att andra har möjlighet att arbeta i Sverige.

Riv murarna mot omvärlden, säger jag. Sverigedemokraterna vill bygga kraftigare murar, fängelsemurar omkring dem själva?

Sverigedemokraternas politik tycks bygga på rädsla för förändring. Världen behöver förändras.

Vi behöver bli mer solidariska med vår omvärld!