tisdag 29 september 2009

Bra om vi får EN polismyndighet

Tålamod och geografikunskaper behövs tydligen i kontakt med polisen.

På E18 strax efter avfarten till Bålsta en mörk fredagkväll passerade jag i motorvägsfart en övergiven bil ståendes på väggrenen, utan utställd varningstriangel och registreringsskylt.

Risken för en mycket otrevlig trafikolycka var uppenbar, tyckte jag, och ringde polisen för att berätta om det övergivna fordonet.

- Polisen Stockholm, sa en trevlig röst, efter bara ett par signaler.

Jag presenterade mig och berättade om den trafikfara jag passerat.
- Är du i Uppsala län eller i Stockholms län, frågade rösten i telefonen.

Jag förklarade att jag inte vet var länsgränsen mellan Uppsala och Stockholms län går och fick beskedet att jag skulle kopplas vidare till Uppsalapolisen.

Ny kopplingston. En till, en till, en till och en till...

Tiden går och ingen svarar. Jag funderar på om jag blivit felkopplad. Ska jag lägga på och ringa igen? Nej, jag väntar lite till orolig för att någon i en kort stund av ouppmärksamhet redan kört in i den stillastående bilen.

Efter drygt tio minuter svarar man på sambandscentralen i Uppsala. Jag gav dem samma information som jag gav den person som kopplat mig vidare.

- Är du i Uppsala län eller i Stockholms län?

- Jag vet inte. Jag har precis passer avfarten till Kungsängen! Bilen jag ringer om står på väggrenen längs motorvägen i riktning mot Stockholm precis efter avfarten till Bålsta.

- Jaha, tack! Vi får titta på det.

Undrar om någon verkligen kom ut till fordonet vid vägkanten den kvällen. Jag hoppas i alla fall att ingen hann bli skadad i väntan på att polisen redde ut vilken sida om länsgränsen bilen stod.

Jag hoppas också att jag inte, i en än mer allvarlig situation, ska behöva ägna tid åt att vänta i telefon eller till frågor för att utröna vilken länspolis som ska rycka ut. Prio ett borde väl vara att undanröja faran. Administrativa spörsmål kan man ägna sig åt efteråt.

tisdag 22 september 2009

Ökad produktion och konsumtion när jordens resurser tagit slut - Är det utveckling?

Nu debatterar vi Regionförbundet i Örebro läns förslag till Regionpolitiskt utvecklingsprogram i landstingsfullmäktige.

Vi konsumerar ca 30 % mer av jordens förnyelsebara tillgångar än vad jorden återskapar på ett år.

1987 rådde det en årlig global balans mellan vårt uttag och återväxten. "Hushållskassan" räckte med andra ord året ut. Därefter har mänskligheten tvingats tära på framtidande generationers resurser. För 10 år sedan var kassan slut redan i början av oktober. Nu är jordens årliga naturliga produktion förbrukad i mitten av september.

Utveckling är för flertalet partier i Regionörbundet att fortsätta tära på jordens resurser.

I förslaget fokuserar man på att resandet ska öka, invånarantalet i länet ska öka, produktionen ska öka.

Alla regioner för samma resonemang - vi konkurrerar alla om samma invånare, samma kompetens, samma mängd förnybara och ändliga resurser.

Att öka förbrukningen av jordens resurser som redan överkonsumeras - Är det utveckling? Inte för mig!

torsdag 17 september 2009

Varför kan inte SJ ge rätt information

Nu sitter jag på ett tåg från Stockholm utanför Västerås på väg mot Örebro. Nej, förresten,det är inte helt korrekt! Tåget står still på grund av signalfel.

Framför oss står dessutom ett trasig tåg. Även om signalerna fungerat hade vi inte kommit förbi.

Tågpersonalen lät överraskade när de meddelade oss resenärare om signalfelet. Vi har fått flera besked under tågstoppet. Först beräknades förseningen bli 20 min. När 20 min gått lämnades ett nytt besked om 30 min försening.

Nu är vi fortfarande strax utanför Västerås. Tåget skulle redan ha varit framme i Örebro om vi följt tidtabellen. Förseningen är med andra ord (just nu) närmare en timme.

Några saker kan jag inte låta bli att förundrads över (milt utryckt).

Om signalfelet funnits hela dagen:

- Varför är det inte åtgärdat?
- Varför har man inte backupsystem?
- Varför informerades inte tågpersonalen och resenärerna redan i Stockholm om problemen?
- Varför satte man inte in buss mellan Västerås och Hallsberg (tågets slutstation)?
- Varför kan man inte lämna ett korrekt tidsbesked om förseningen på en gång?

Jag har inte haft möjlighet att följa upp Åsa Torstenssons utspel igår om de infrastruktursatsningar regeringen skulle presentera idag. Det är ganska uppenbart att dessa till största delen behövs till tåg och vårt järnvägsnät.

Och nu kom ytterliggare ett besked, förhoppningsvis det sista, om när vi beräknas i Örebro - Kl 19:55, 1 timme och 20 min försenade.

onsdag 16 september 2009

Väg eller spår - vad väljer regeringen?

Klimatsmarta investeringar eller fortsatt och utökat stöd till ett transportsystem som ökar miljöbelastnigen?

Den borgeriga regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson kommer i morgon presentera nya satsningar i infrastruktur. Kommer dessa leda till ökad trafiksäkerhet och färre olyckor? Kommer satsningarna leda till att de miljöbelastande flyg- och vägtransporterna minskar och styrs över till mer miljövänliga?

Om målet är att minska utsläppen av koldioxid med minst 20 % till år 2020 och 80-90 % till år 2050 gäller det att välja rätt väg, förlåt, spår!

tisdag 8 september 2009

Tragedi - Regeringen satsar 28 miljarder på att öka växthuseffekten

Förbifart Stockholm - Regeringen säger ja till minst 28 miljarder för att öka utsläppen av koldioxid, hälsofarliga utsläpp och ytterliggare stora ingrepp i kulturmiljöer och landskap - Dyr investering i en tragedi!

Forskning visar att ökad vägkapacitet leder till ett ökad trafik. Efter 5-10 år är det lika trångt som tidigare på det gamla vägnätet och fullt med ny trafik på Förbifart Stockholm.

Om målet är att minska koldioxidutläppen med 20% till år 2020 och med 90% till 2050 är inte en politik där man bygger ut för mer biltrafik den rätta. Teknikutvecklings positiva effekter äts ständigt upp av ökande trafik.

Lägg 28 miljarder på kollektivtrafik, spårbunden trafik genom och runt Stockholm och resandet kan öka utan nämnvärd klimatpåverkan. Kanske till och med minska. Det är också nödvändigt att planera för ett samhälle där vi kan möta människornas behov med färre transporter. Det finns inget självändamål i att resa.

måndag 7 september 2009

Jag vill ha bättre buss- och tågtrafik

Kollektivtrafiken är viktig för många och ännu viktigare måste den bli för att vi ska kunna minska vår klimatpåverkan.

Den måste få bättre förutsättningar att fungera där det bor många människor men också där det inte bor så många.

Nu finns ett nytt lagsförslag där det föreslås att all kollektivtrafik ska avregleras. En myndighet ska få uppgiften att tala om vad man vill ha för trafik i regionen och sedan ska vem som helst få lämna anbud på enstaka linjer.

Konkurrens ska enligt utredaren leda till att det kommer att flera aktörer för oss att välja mellan, bättre service och lägre priser.

Jag undrar hur många busslinjer det kommer att gå mellan Hällefors och Örebro, mellan Fellingsbro och Lindeberg. Blir det fler? Kommer företagsekonomiska intressen leda till att vi får tågtrafik med av- och påstigning i Kilsmo, Pålsboda och Finnerödja eller en länspendel mellan Nora och Örebro? Knappast!

Istället får vi ett oerhört komplext system där det blir svårare att samordna kollektivtrafiken optimalt för behov av arbetspendling, skolskjutsar, fritidsresor, färdtjänst och sjukresor. Det blir rörigt för resenärerna med olika operatörer kanske till och med på samma linjer, tidtabeller, taxesystem. Administrationsapparaten kommer att behöva öka rejält.

Jag tycker det är självklart att varje länstrafikhuvudman eller myndighet om man så vill själva ska få göra bedömningen om trafiken ska upphandlas och i sådana fall vilket omfattning. Om någon linje eller någon tur i kollektivtrafiken bär sig ekonomiskt vill jag att vi ska ha möjligheten att låta den trafiken subventionera mindre lönsamma linjer.

Kollektivtrafik är ett allmänt ekonomiskt intresse som ska erbjudas allmlänheten utan diskriminering. Med utredarens förslag får vi en kollektivtrafik formad av företagsekonomiska intressen.

Det är enligt min uppfattning inte den bästa vägen för att ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar, både där det bor många men också där det bor färre.