tisdag 6 december 2011

Jag vill ha minskade klyftor - inte större!

Gapet mellan fattiga och rika har inte varit så stort som det är idag sedan 1960-talet.

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 har nästan alla inkomstklasser fått det bättre utom de med de allra lägsta inkomsterna som fått det sämre.

De fattigaste tiondelen av befolkningen har fått knappt 10 procent mindre inkomst medan övriga i samhället fått mer, de flesta över 10 procent mer.

Det är inte en utveckling jag vill se! Vi som redan har ska hjälpa dem som har det svårt.

Läs mer i Riksdag & departement.

torsdag 7 juli 2011

Jobbskatteavdraget haltar

Regeringen menar att arbetslöshet är den enskildes eget val, alla jobbar så mycket de vill och ofrivillig arbetslöshet inte existerar. Jobbskatteavdraget ska öka intresset att arbeta men teorin haltar betänkligt, enligt tidningen Kommunalarbetaren.

De flesta arbetslösa vill redan arbeta men har svårt att få jobb trots att de söker hundratals.

De flesta som arbetar får inte jobba mer för sina arbetsgivare eller har svårt att hitta jobb som går att kombinera.

Så kan det ju faktiskt vara så att många behöver tid att återhämta sig för att vara pigg på jobbet efterföljande arbetsdag och dessutom ser andra värden i livet än att enbart arbeta.

tisdag 7 juni 2011

Fler barn i fattiga familjer

Mer än vart tionde barn i Sverige lever i fattigdom!
Den gör ont i hjärtat att se att utvecklingen i Sverige går åt fel håll.

På Sveriges radios Ekonyheter kan vi läsa om resultaten i Rädda barnens nyframtagna rapport om hur fattigdomen utvecklats hos familjer med barn. Det ser verkligen inte bra ut.Den borgerliga regeringen tar inte sitt ansvar utan för en politik som ökar de ekonomiska klyftorna.

Jag är bekymrad över att barn får så olika förutsättningar att möta livet och utvecklas.

Rädda Barnens rapport

tisdag 24 maj 2011

Öppna gränser tryggar utveckling

Jag vill att Sverige ska vara ett öppet och välkomnande land där människor känner sig välkomna oavsett om de kommit hit för att de söker skydd undan krig, för att arbeta, studera eller för att samla sin familj.

Genom influenser från andra länder och kulturer får vi nya erfarenheter och ny kunskap - Det leder till utveckling.

Jag kan inte förstå de som verkar för att gränser sluts och murar byggas mellan länder och människor.

torsdag 12 maj 2011

Regeringen sviker Arktis

Miljöpartiet har tillsammans med flera andra drivit förslaget om att freda Arktis från exploateringar, senast i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Skälen är många. Det handlar bland annat om Arktis unika och sårbara miljö och att vi behöver ställa om vårt sätt att leva för minska miljö- och klimatpåverkan. En exploatering av Arktis i jakt på olja och andra fyndigheter går helt i fel riktning.

Idag tog Sverige över ordförandeskapet i Arktiska rådet. Som en nation utan territoriella anspråk i Arktis har vi goda möjligheter att tala för ett skydd av området utan risk för att betraktas som att ha egenintressen.

Miljöpartiet har uppmuntrat regeringen att ta den möjligheten till vara. Något som dock både statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesministern Carl Bildt inte vill ta sig an.

Medan isen smälter allt snabbare talar sig Carl Bildt varm på DN debatt för klimatförändringens positiva effekter i Arktis.
"Nya möjligheter till utvinning av olika naturresurser öppnas"
Hur han får ihop oljebrytning i Arktis med "bromsa den globala uppvärmningen" är för mig en gåta. Regeringens agerande är ett svek mot Arktis och ett hugg i ryggen på det globala miljö- och klimatarbetet.

tisdag 3 maj 2011

Nu moderniserar vi Sverige!

Miljöpartiet har en vision för Sverige. Vi vill se ett hållbart Sverige där människor känner sig delaktiga och trygga - ett Sverige som är öppet mot omvärlden och där alla kan utvecklas och ges möjligheter till ett gott liv.

Idag har vi presenterat vårt alternativ till den borgerliga regeringens vårbudget.

Vårt förslag tar sikte på nutidens utmaningar och visar på vägar att som leder till ett bättre samhälle som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Vår budgetmotion innehåller politik för klimatet, jobben och tryggheten. Vi vill göra Sverige till en föregångare i omställningen till en hållbar ekonomi och samhällsutveckling.

Satsningar på småföretagare genom slopade sjuklönekostnaderna är en av de nyheter som presenteras. Vi vill i vår budget fortsätta satsa på den gröna omställningen av samhället vilket kommer leda till fler gröna jobb. Jobben växer fram i tjänstesektorn och miljöteknikföretag, men också inom den traditionella industrin genom investeringar i

* forskning och utveckling,
* infrastruktur,
* förnybar energi och
* hållbara och energieffektiva bostäder.

Miljöpartiet föreslår också ett moratorium mot fortsatta utförsäkringar.

Vi tror att ett modernt, enkelt och överskådligt trygghetssystem som omfattar fler är en styrka för ett land som vill utvecklas. Regeringens sjukförsäkringsreform har havererat. Tiotusentals människor som är sjuka har kastats ut ur sjukförsäkringen. Detta är oacceptabelt. Vi kräver omgående ett moratorium mot fortsatta utförsäkringar. En individuell bedömning av arbetsförmågan måste ersätta dagens fasta tidsgränser.

I budgeten finns dessutom satsning på tågtrafiken, klimatinvesteringar i kommunerna och en klimatanpassning av ROT-avdraget.

Vårbudget - Nu moderniserar vi Sverige

Modernisera energipolitiken!

De senaste årtiondena har vi sett en fantastisk produktionsökning av förnybar energi, främst i form av vindkraft och solenergi.

Trots detta har andelen förnybar energi i förhållande till den totala mängden använd energi minskat. Den positiva utvecklingen av förnybar energi äts upp av en ännu större ökad förbrukning av kol och olja.

Vi behöver en global och nationell modernisering av energipolitiken!

Subventioner till fossila bränslen och energikällor uppgick enligt beräkningar från International Energy Agency (IEA) till 312 miljarder dollar 2009.

Stödet till förnybara energikällor är betydligt mindre. Självklart måste subventionerna till fossila bränslen ska tas bort. Varför satsa på miljöskadlig teknik när alternativen finns?

Vi behöver istället satsa på att stimulera till energieffektiviseringar och kloka miljöval hos enskilda och hos näringslivet. Vi behöver öka de offentliga investeringarna för innovation, forskning och utveckling av förnybar energi.