fredag 25 december 2009

Stoppa kastrering utan bedövning

1 500 000 grisar kastreras årligen utan bedövning i Sverige.

Kött från okastrerade hangrisar utsöndrar en frän doft, så kallad galtlukt. Den vill de som äter fläsk slippa ifrån och därför kastreras hangrisar innan de blivit sju dagar gamla.

Det finns inget krav på att grisarna ska få bedövning innan det smärtsamma ingreppet görs.

År 2001 deklarerade Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Holland att obedövad kastrering ska förbjudas så fort som möjligt.

Jordbruksministern knorrar och stretar emot och vill inte inför lagstiftning. Uselt!

Skälet är att jordbruksministern inte tror att konsumenterna är beredda att betala för obligatorisk bedövning. Om bedövningen skulle ges av vetrinär skulle det kosta ca 24 kr per gris (priset på en slaktgris ligger runt 1700 kr).

Tänk så billig vår moral skulle vara om jordbruksministern hade rätt!

torsdag 10 december 2009

Vi måste hjälpa ensamkommande flyktingbarn

Situationen för ensamkommande flyktingbarnen i Svergie är i dag är oacceptabel och ohållbar. Barn som kommer utan föräldrar är i en utsatt situation som kräver speciell omtanke. De åtgärder som Migrationsverket och regeringen gjort har inte varit tillräckliga.

I Örebro kommun, där jag bor, finns det gädjande nog en bred politisk enighet kring flyktingmottagningen. För två år sedan startades Pionjären som en projektverksamhet och i januari blir det en permanent verksamhet med plats för 22 barn och unga.

Så ser dock inte ut överallt. Om kommunsverige inte på eget initiativ öppnar upp för att ta emot flyktingbarn behövs en lagstiftning som gör att en kommun inte kan neka att hjälpa till.

Vem ska betala för ett kärnkraftshaveri?

Det finns olika sätt att producera el och varje metod har sina kostnader och risker. Vem ska stå för kostnaderna vid en olycka?

Det är rimligt att varje anläggninginnehavare och priset på den producerade elen bär produktionskostnaderna och även kostnader för konsekvenserna vid en olycka.

Idag är spelregleran mellan olika produktionssätt ojämlika. Den som bygger eller driver kärnkraftverk har ett mycket begränsat ansvar för konsekvenserna av en kärnkraftsolycka.

Om man låter det fulla ekonomiska ansvaret av ett kärnkraftshaveri åvila anläggningsinnehavare blir, de redan fullt tillräckliga, skälen för att påbörja en avveckling ännu fler.

onsdag 9 december 2009

Vansinnig sjukförsäkringspolitik

Människor som saknar arbetsförmåga ska inte tvingas ut på arbetsmarknaden. Människor som är sjukskrivna ska inte tvingas tillbaka till arbete. Det tycker jag är självklart!

Det tycks dock inte den borgerliga regeringen tycka som har infört/inför regler i sjukförsäkringen som t ex gör att svårt cancersjuka under behandling tvingas gå tillbaka till sitt arbete eller söka arbete, att människor med diagnosticerat utmattningssyndrom, sjuka av stress, ska utsättas för ytterligare stress.

Det behövs en förändring av sjukförsäkringssystemet. Varför inte ett nytt försäkringssystem där människor i behov av samhällets stöd får den hjälp de behöver oavsett om det beror på sjukdom eller arbetslöshet.