fredag 8 maj 2009

Hjälp mig att inte torska

Världens yrkesfiskare håvar tillsammans upp cirka 94 miljoner ton fisk varje år . Mer än 70 procent av de marina fiskeområdena anses vara överfiskade eller fullt exploaterade. Överfisket hotar vår önskan att även i framtiden kunna äta fisk. Överfisket innebär också ett ekologiskt hot. Om en art minskar kraftigt riskerar det ekologiska samspelet mellan olika arter rubbas. I värsta fall kan hela ekosystem kollapsa.

Det här är ingen okänd kunskap inom fiskeindustrin. Inte heller bland våra beslutsfattare. Ändå tillåts överfisket pågå.

Vad gör dagligvaruhandeln då när inte industri och politiker tar sitt ansvar? Inte särsilt mycket! I de flesta manuella fiskdiskarna finner vi hotade fisk- och skaldjursarter. Varför väljer då handeln att köpa in dessa? För att kunderna efterfrågar dem?

Varför gör kunderna det? För att de tror att dagligvaruhandeln tagit sitt ansvar!

Konsumenterna ska inte behöva hålla reda på vilka fiskebestånd som är hotade.

  • Politiker - Förbjud försäljning av försäljning av utrotningshotade fisk- och skaldjur!
  • Fiskeindustri -Sluta fiska och saluföra utrotningshotade fisk- och skaldjur!
  • Livsmedelsbutiker - Anslå vid fiskdiskarna Världsnaturfondens konsumentguide som visar vilka arter vi kan äta med gott samvete!
Om vi ska kunna njuta av havets rikedomar även i framtiden måste vi ställa om till ett uthålligt fiske och långsiktigt hållbarkonsumtion nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar