tisdag 6 december 2011

Jag vill ha minskade klyftor - inte större!

Gapet mellan fattiga och rika har inte varit så stort som det är idag sedan 1960-talet.

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 har nästan alla inkomstklasser fått det bättre utom de med de allra lägsta inkomsterna som fått det sämre.

De fattigaste tiondelen av befolkningen har fått knappt 10 procent mindre inkomst medan övriga i samhället fått mer, de flesta över 10 procent mer.

Det är inte en utveckling jag vill se! Vi som redan har ska hjälpa dem som har det svårt.

Läs mer i Riksdag & departement.

torsdag 7 juli 2011

Jobbskatteavdraget haltar

Regeringen menar att arbetslöshet är den enskildes eget val, alla jobbar så mycket de vill och ofrivillig arbetslöshet inte existerar. Jobbskatteavdraget ska öka intresset att arbeta men teorin haltar betänkligt, enligt tidningen Kommunalarbetaren.

De flesta arbetslösa vill redan arbeta men har svårt att få jobb trots att de söker hundratals.

De flesta som arbetar får inte jobba mer för sina arbetsgivare eller har svårt att hitta jobb som går att kombinera.

Så kan det ju faktiskt vara så att många behöver tid att återhämta sig för att vara pigg på jobbet efterföljande arbetsdag och dessutom ser andra värden i livet än att enbart arbeta.

tisdag 7 juni 2011

Fler barn i fattiga familjer

Mer än vart tionde barn i Sverige lever i fattigdom!
Den gör ont i hjärtat att se att utvecklingen i Sverige går åt fel håll.

På Sveriges radios Ekonyheter kan vi läsa om resultaten i Rädda barnens nyframtagna rapport om hur fattigdomen utvecklats hos familjer med barn. Det ser verkligen inte bra ut.Den borgerliga regeringen tar inte sitt ansvar utan för en politik som ökar de ekonomiska klyftorna.

Jag är bekymrad över att barn får så olika förutsättningar att möta livet och utvecklas.

Rädda Barnens rapport

tisdag 24 maj 2011

Öppna gränser tryggar utveckling

Jag vill att Sverige ska vara ett öppet och välkomnande land där människor känner sig välkomna oavsett om de kommit hit för att de söker skydd undan krig, för att arbeta, studera eller för att samla sin familj.

Genom influenser från andra länder och kulturer får vi nya erfarenheter och ny kunskap - Det leder till utveckling.

Jag kan inte förstå de som verkar för att gränser sluts och murar byggas mellan länder och människor.

torsdag 12 maj 2011

Regeringen sviker Arktis

Miljöpartiet har tillsammans med flera andra drivit förslaget om att freda Arktis från exploateringar, senast i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Skälen är många. Det handlar bland annat om Arktis unika och sårbara miljö och att vi behöver ställa om vårt sätt att leva för minska miljö- och klimatpåverkan. En exploatering av Arktis i jakt på olja och andra fyndigheter går helt i fel riktning.

Idag tog Sverige över ordförandeskapet i Arktiska rådet. Som en nation utan territoriella anspråk i Arktis har vi goda möjligheter att tala för ett skydd av området utan risk för att betraktas som att ha egenintressen.

Miljöpartiet har uppmuntrat regeringen att ta den möjligheten till vara. Något som dock både statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesministern Carl Bildt inte vill ta sig an.

Medan isen smälter allt snabbare talar sig Carl Bildt varm på DN debatt för klimatförändringens positiva effekter i Arktis.
"Nya möjligheter till utvinning av olika naturresurser öppnas"
Hur han får ihop oljebrytning i Arktis med "bromsa den globala uppvärmningen" är för mig en gåta. Regeringens agerande är ett svek mot Arktis och ett hugg i ryggen på det globala miljö- och klimatarbetet.

tisdag 3 maj 2011

Nu moderniserar vi Sverige!

Miljöpartiet har en vision för Sverige. Vi vill se ett hållbart Sverige där människor känner sig delaktiga och trygga - ett Sverige som är öppet mot omvärlden och där alla kan utvecklas och ges möjligheter till ett gott liv.

Idag har vi presenterat vårt alternativ till den borgerliga regeringens vårbudget.

Vårt förslag tar sikte på nutidens utmaningar och visar på vägar att som leder till ett bättre samhälle som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Vår budgetmotion innehåller politik för klimatet, jobben och tryggheten. Vi vill göra Sverige till en föregångare i omställningen till en hållbar ekonomi och samhällsutveckling.

Satsningar på småföretagare genom slopade sjuklönekostnaderna är en av de nyheter som presenteras. Vi vill i vår budget fortsätta satsa på den gröna omställningen av samhället vilket kommer leda till fler gröna jobb. Jobben växer fram i tjänstesektorn och miljöteknikföretag, men också inom den traditionella industrin genom investeringar i

* forskning och utveckling,
* infrastruktur,
* förnybar energi och
* hållbara och energieffektiva bostäder.

Miljöpartiet föreslår också ett moratorium mot fortsatta utförsäkringar.

Vi tror att ett modernt, enkelt och överskådligt trygghetssystem som omfattar fler är en styrka för ett land som vill utvecklas. Regeringens sjukförsäkringsreform har havererat. Tiotusentals människor som är sjuka har kastats ut ur sjukförsäkringen. Detta är oacceptabelt. Vi kräver omgående ett moratorium mot fortsatta utförsäkringar. En individuell bedömning av arbetsförmågan måste ersätta dagens fasta tidsgränser.

I budgeten finns dessutom satsning på tågtrafiken, klimatinvesteringar i kommunerna och en klimatanpassning av ROT-avdraget.

Vårbudget - Nu moderniserar vi Sverige

Modernisera energipolitiken!

De senaste årtiondena har vi sett en fantastisk produktionsökning av förnybar energi, främst i form av vindkraft och solenergi.

Trots detta har andelen förnybar energi i förhållande till den totala mängden använd energi minskat. Den positiva utvecklingen av förnybar energi äts upp av en ännu större ökad förbrukning av kol och olja.

Vi behöver en global och nationell modernisering av energipolitiken!

Subventioner till fossila bränslen och energikällor uppgick enligt beräkningar från International Energy Agency (IEA) till 312 miljarder dollar 2009.

Stödet till förnybara energikällor är betydligt mindre. Självklart måste subventionerna till fossila bränslen ska tas bort. Varför satsa på miljöskadlig teknik när alternativen finns?

Vi behöver istället satsa på att stimulera till energieffektiviseringar och kloka miljöval hos enskilda och hos näringslivet. Vi behöver öka de offentliga investeringarna för innovation, forskning och utveckling av förnybar energi.

onsdag 16 mars 2011

Datalagringsdirektiviet - Nej tack!

Enligt datalagringsdirektivet ska alla telefonsamtal, sms och mail registreras och sparas i ett halvår av operatörerna.

Den borgerliga regeringen har istället för att få EU att förändra direktivet drivit på ett införande av direktivet i Sverige.

Idag var debatt och votering om förslaget i riksdagen.

Miljöpartiet stödde en så kallad minoritetsbordläggning som innebär att lagförslaget måste vila ett år innan det kan införas.

Bordläggningen fick tillräckligt stöd för att gå igenom.

Nu har regeringen möjlighet att arbeta för en ändring av direktivet i EU - kommer de göra det?

söndag 13 mars 2011

Jobba mer för lycka

Vad är lycka? Det är en fråga som ställs alldeles för sällan.

I mitt femton år gamla lexikon finns ordet lycka med bara en gång och beskrivs som en mindre, ofta inhägnad åker eller äng.

När jag läste förklaringen såg jag framför mig en tid då livet för många var mycket hårdare än vad det är idag. Då man arbetade från det att solen gick upp till dess solen gick ned för brödfödan, kanske med att svedja skog och bryta mark för att få brukbar jord till sin familj och några djur.

Den dag man efter många års slit stod och blickade ut över en inhägnad åker med inte alltför mycket sten, växande grödor och vajande säd kan jag tänka mig att man kände en viss tillfredsställelse – lycka.

En i tid senare källa än mitt tryckta uppslagsverk, det Internetbaserade Wikipedia beskriver lycka som en känsla av varaktigt välbehag.

Kanske är det så att det finns gemensamma drag av vad som får oss att uppleva lycka. Det finns de som ägnar sig mer metodiskt åt att finna svar på frågor om lycka. Det har visat sig att upplevelsen av lycka, när man nått en grundläggande nivå av välstånd och trygghet, inte är beroende av om man är rik eller fattig, frisk eller sjuk. Materiella ting och stora lotterivinster tycks inte heller ha någon långvarig effekt på människors lycka.

När jag frågat vänner och bekanta i min omgivning om när de känner sig lyckliga eller vad som fått dem att uppleva lycka är svaren oftast relaterade till en känsla av sammanhang, sociala relationer, tillökning i familjen eller en naturupplevelse.

För de flesta av oss i Sverige är det inte längre den materiella standarden som begränsar våra liv. Numera upplever jag att alltfler efterfrågar tid. Tid att göra ett bra jobb. Tid att vårda sina relationer, tid att umgås och uppleva allt det vackra som finns runt omkring oss.

Politik har med andra människors lycka att göra. Självklart finns det ett stort enskilt ansvar att ta vara på möjligheterna i livet men en stor del av vår vardag formas av politiska beslut.

Jag tror att det inte skulle skada med att lite oftare stanna upp och reflektera över vad det är som gör oss lyckliga, både på vår egna kammare och i våra politiska församlingar.

torsdag 3 mars 2011

Använd ökat reformutrymme klokt

I eftermiddag presenterar regeringen en rapport om den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Mycket tyder på en stark ekonomisk återhämtning efter krisen med minskad arbetslöshet och ökade intäkter till staten.

Det är angeläget att använde ett ökat reformutrymme klokt - Till nödvändiga miljö- och infrastrukturinvesteringar och till att förstärka välfärdssystemen.

onsdag 26 januari 2011

Dags att bryta medikaliseringstrenden

Användningen av receptfria läkemedel har ökat explosionsartat.

Har vi blivit sjukare?
Är vi sjukare i Sverige än i andra länder?

Mest oroväckande är det att det är så många unga som regelbundet äter tabletter.

Jag tror inte att vi blivit sjukare. Det handlar om något annat som också borde mötas med andra åtgärder än piller.

Vuxenvärlden sviker de unga - Istället för att hjälpa dem att hitta orsakerna till ohälsa lär vi dem äta tabletter.

Många unga äter inte ordentligt. Det är inte konstigt att man känner sig trött, hängig och får ont i huvudet om man slarvat med både frukost och lunch. Kanske kompenseras de bristfälliga måltiderna med läsk,kaffe och godis.

Många upplever höga krav i skolan, att passa in, stress och känner sig otrygga.

Det som började med en tablett för att lindra huvudvärk övergår lätt till att "Bäst jag tar en huvudvärkstablett för att inte få huvudvärk".

Börjar vi tidigt att försöka kompensera brister i livsstil och samhällsstruktur med läkemedel tidigt är det lätt att fastna i det mönstret.

Läkemedelsbolag och (numera) konkurrerande apotek har förstås ett intresse i att sälja mer läkemedel för att tjäna pengar.

Genom lyckade kampanjer om hur bra det är att kombinera två olika verksamma substanser mot huvudvärk - det blir ju större chans att något av dem fungerar - fördubblar man försäljningen.

Tillgång ökar också användning - Numera är det lättare att köpa receptfritt.

Utvecklingen är oroväckande!