torsdag 14 maj 2009

Skydda Somalia mot de europeiska piraterna

Västvärlden sätter in stridsfartyg för att skydda sina egna värdefulla transportfartyg från pirater utanför Somaias kust men när det gäller att skydda Somalia från tjuvfiskande europeiska fartyg är man passiv.

Tjuvfisket har lett till minskade inkomster för somalier som lever längs kusten och kan vara en av anledningarna till att människor sökt sig till piratverksamhet i stället. Enligt den somaliska fiskeriministern opererar cirka 220 tjuvfiskande fartyg på somaliskt vatten och det är framförallt europeiska fartyg.

Detta tycker jag är oacceptabelt men tydligen inte Sveriges försvarsminister, Sten Tolgfors!

Den EU-ledda operationen har som syfte att skydda FN:s mattransporter till behövande i Somalia men också att skydda den kommersiella trafiken i Adenviken.

Jag anser att insatsen borde vidgas till att också innefatta att begränsa de utländska fartygens tjuvfiske.

Sten Tolgfors, säger, enligt Sveriges Radio Ekot, att det inte är aktuellt att ingripa mot europeiska eller andra utländska fartyg som tjuvfiskar på somaliskt vatten.

Varför inte, herr försvarsminister? Är vi bara beredda att ingripa när våra egna ekonomiska intressen hotas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar