tisdag 21 december 2010

EU borde klimatsäkra sin budget

Det krävs en mycket tuff klimatpolitik, både på nationell och internationell nivå om vi ska klara av att begränsa klimatförändringarna och ökningen av jordens medeltemperatur till högst två grader.

EU-kommissionen har föreslagit att energi- och klimataspekter ska föras in i forsknings-, sammanhållnings-, jordbruks- och landsbygdspolitiken i och med översynen av EU:s budget. Det tycker jag är bra och ett steg framåt i klimatarbetet.

Även om så sker befarar jag att stora delar av EU:s budget fortsatt kommer att verka mot klimatmålen. Jag tror det är nödvändigt att tillsätta en grupp inom EU som granskar budgeten och hur resurserna används ur ett klimatperspektiv.

Det är inte rimligt att fortsätta använda EU-medel till att bygga motorvägar, flygplatser, stimulera ökad flygtrafik. Varför ska EU subventionera kolkraft? Varför ska EU subventionera diesel till fiskebåtar för att dieselpriset är högt samtidigt som fisken håller på att bli utfiskad.

Klimatsäkra EU:s budget!