måndag 30 november 2009

Vem har ansvaret för lekplatser?

Sveriges Radio Örebro har gjort ett reportage om farliga lekplatser. Ett angeläget ämne då det skadas omkring 19 000 barn årligen på lekplatser i Sverige.

Enligt plan- och bygglagen har kommunen tillsynsansvar för lekplatser men ansvaret för lekplatsens skick och säkerhet åligger alltid fastighetsägaren.

Sedan 1999 finns det europastandarder för lekplatser med minikrav för säkerhet. Även boverket har inför regler om skydd mot olyckor vid och illgänglighet till fasta lekredskap. Lekutrustning omfattas också av produktsäkerhetslagen och därigenom har även Konsumentverket ett ansvar att kontrollera att de lekredskap som säljs uppfyller gällande säkerhetskrav.

I Örebro kommun arbetar man systematiskt med att underhålla och kontrollera de kommunala lekplatserna. I och med att det blir allt vanligare med att andra än kommunen håller lekplatser finns det skäl att fundera över hur kommunen kan stödja dessa att hålla lekplatserna så barnvänliga och säkra som möjligt och hur kommunen ska utöva sitt tillsynsansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar