fredag 13 november 2009

Miljöborgarråd vill att framtiden ska betala?

Ulla Hamilton (M) är miljö- och trafikborgarråd i Stockholm stad. Igår hade hon en debattartikel i tidningen Dagens industri.

Miljöpartiet i Stockholm har tillsammans med vänsterpartiet och socialdemokraterna föreslagit att Stockholm ska ha som mål att minska koldioxidutsläppen till max 2 ton per person och år till 2015.

Hamilton menar att målet kan uppnås genom fyra åtgärder:

1. De som har bil som körs på fossila bränslen måste byta dessa till miljöbilar och tanka förnybara drivmedel.
2. Biltrafiken behöver minska med en fjärdedel.
3. Oljeuppvärmda fastigheter måste byta till miljövänligare energisystem.
4. Fastighetsbeståndet i Stockholm behöver energieffektiviseras och minska sin energiförbrukning med 25 procent.

Hamilton menar dock att dessa åtgärder är orealistiska och att stadens invånare inte har råd med denna omställning. Jag delar inte hennes uppfattning.

Priserna på bensin och diesel kommer att öka allmer eftersom tillgången minskar. Varje energislag kommer i framtiden även att få bära mer av sina miljökostnader vilket inte kommer att göra de fossila bränslena billigare. En övergång till bränslesnåla bilar och förnybara och miljövänliga bränslen är därför ekonomiskt i ett längre perspektiv. Allra mest tjänar man på att inte använda bil när det finns alternativ.

Genom att satsa på att förbättra kollektivtrafiken i Stockholm ges invånarna ännu bättre möjligheter att resa miljövänligare och billigare. Färre bilar i staden ger även många andra fördelar som t ex bättre miljö och minskat behov av trafikytor som istället kan användas till annat.

Vem har råd att elda med olja nuförtiden? Att byta olja til fjärrvärme eller annan miljövänligare uppvärmning räknar man lätt hem.

Energieffektiviseringar i gamla fastighetsbestånd är även de i de flesta fall lönsamma och pontentialen överstiger många gånger 25 procent.

Miljöpartiets, vänsterpartiets och socialdemokraternas mål är möjligt att uppnå. Hamilton redogör själv för några åtgärder att nå dem.

Att minska energiförbrukningen, gå från att använda ändlig resurser till förnybara och effektivisera transportsystemen är något alla i längden tjänar på.

Vad kommer det i framtiden att kosta att inte begränsa vår klimatpåverkan? Menar Hamilton att vi har råd att låta bli?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar