tisdag 24 november 2009

Dags att bilda regionkommun i Örebro län

Örebro län har två politiska organ, landstinget och regionfullmäktige, som arbetar med regionala frågor. Jag vill slå ihop dessa till ett. De viktiga frågor som regionförbundet och landstinget hanterar idag borde skötas av ett regionfullmäktige som valts av invånarna i länet. Så är det inte idag.

Regionförbundet är en samarbetsorganisation för regionalt utvecklingsarbete mellan länets kommuner och Örebro läns landsting och bildades den 1 januari 2006.

Regionförbundet är också ett samverkansorgan vilket bl a innebär att det har ansvar för vissa prioriteringar av infrastruktur och fördelning av statliga medel för regional utveckling.

Kammarkollegiet har nekat 4 landsting i Norrland att bilda regionkommun. Även en ansökan om att bilda regionkommun i Svealand har avslagits. Samtidigt har Västra Götaland, Region Skåne, Halland och Gotland fått permanenta respektive bilda nya regionkommuner. Det öppnar för Örebro läns landsting att påbörja arbetet med en ansökan om att bilda en regionkommun i Örebro län.

I praktiken avgörs många stora regionala utvecklingsfrågor av regionförbundets styrelse vilket skapar ett stort demokratiskt underskott.

Jag är också mycket kritiska till den utvecklingsstrategi som Regionförbundet arbetar efter. Den baserar sig fortfarande på tron att man löser alla problem genom att stimulera en ökad tillväxt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar