söndag 22 november 2009

Ge papperslösa rätt till vård

En människas värde och rätt till liv och hälsa ska inte vara beroende av att ett dokument eller en stämpel på ett papper. Alla människor har rätt att få hjälp av hälso- och sjukvården.

Tiotusentals papperslösa lever idag utanför samhällets beskydd. Landstingen är enligt den svenska lagstiftningen endast skyldiga att ge de papperslösa akutvård, som de dessutom krävs betala helt och hållet själva. Sverige befinner sig tillsammans med Österrike i den humanitära bottenligan och är ett av Västeuropas mest restriktiva länder när det gäller att erbjuda vård till människor utanför trygghetssystemen.

För en papperslös kan t ex ett läkarbesök kosta mellan 1 400 och 2 000 kr och en förlossning över 20 000 kr. Papperslösa cancerpatienter har vägrats strålningsbehandling, diabetiker har inte fått insulin och höggravida har nekats mödravård då den inte betraktas som akutvård eller för att de inte haft råd att betala för vården.

De anställda inom vården måste få se till varje patients bästa och ge vård utifrån medicinska behov, utan åtskillnad. Miljöpartiet vill att lagen ändras så lagstiftningen inom det här området utgår från principen om allas rätt till vård utifrån behov. Vi vill ändra lagen så att det tydligt framgår att vårdpersonalen inte ska neka människor vård och att sjukvårdspersonal inte får lämna upplysning om papperslös som söker vård till polis eller annan myndighet.

1 kommentar:

  1. Håller med. Tycker det är bra att miljöpartiet driver den frågan!

    SvaraRadera