onsdag 4 november 2009

Kvalitetsarbete, hälsofrämjande arbete miljöpartiets melodi

Idag hanterade landstingsstyrelsen i Örebro län landsting frågan om verksamhetsplan och budget för nästa år.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet la ett förslag tillsammans, liksom Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Miljöpartiet har hittills valt att lägga ett eget förslag till verksamhetsplan och budget och gjorde det även inför år 2010.

Vårt budgetförslag har ett tydligt fokus på kvalitetsutveckling, det hälsofrämjande perspektivet och den förebyggande vården. Miljöpartiet vill öka det sjukdomsförbyggande arbetet och andelen bassjukvård nära medborgarna i Örebro län.

Genom att öka anslagen till primärvården och psykiatrin med 10 miljoner och ge sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg ytterliggare 2 miljoner var ökar tillgängligheten till den vård de flesta av oss behöver.

Miljöpartiet avsätter även 3 miljoner extra för ökade folkhälsoinsatser.

Landstinget kommer aldrig att hinna ikapp den ökande efterfrågan av vård om man inte lyckas möta behoven i tid och börjar arbeta mer folkhälsofrämjande.

Utöver ramförstärkningarna föreslår vi också att landstinget ska satsa 10 miljoner extra under två år på att förbättra mottagandet av patienter.

Även patientsäkerhets- och kvalitetsarbete inom sjukhusvården, psykiatrin och primärvården behöver mer resurser.

Genom att satsa på kvalitetsarbete får medborgarna bättre vård och effektiviseringar ger mer resurser för att möta nya behov.

Vi vill även öka ambitionerna i landstingets miljöarbete.

Hur miljön mår har direkt påverkan på människors hälsa. Självfallet måste all offentlig verksamhet bedrivas så miljövänligt som möjligt och man ska definitiv inte skattesubventionera verksamheter som går tvärs emot miljömålen. Här finns det fortfarande mycket att göra i landstinget.

Miljöpartiet är fortfarande ensamt parti om att prioritera bättre kollektivtrafik framför bidrag till flygplatsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar