onsdag 9 december 2009

Vansinnig sjukförsäkringspolitik

Människor som saknar arbetsförmåga ska inte tvingas ut på arbetsmarknaden. Människor som är sjukskrivna ska inte tvingas tillbaka till arbete. Det tycker jag är självklart!

Det tycks dock inte den borgerliga regeringen tycka som har infört/inför regler i sjukförsäkringen som t ex gör att svårt cancersjuka under behandling tvingas gå tillbaka till sitt arbete eller söka arbete, att människor med diagnosticerat utmattningssyndrom, sjuka av stress, ska utsättas för ytterligare stress.

Det behövs en förändring av sjukförsäkringssystemet. Varför inte ett nytt försäkringssystem där människor i behov av samhällets stöd får den hjälp de behöver oavsett om det beror på sjukdom eller arbetslöshet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar