torsdag 5 november 2009

Satsa på friskfaktorer

Posten har haft stora problem med sjukskrivningar. De satsade därför mycket på och lyckades väl med att hjälpa de sjuka tillbaka till arbetet.

Men antalet sjukskrivningar minskade inte. Tillströmningen fortsatte i samma takt.

Efter att Svenska Dagbladet i en artikel avslöjat att Posten var mest sjukt av alla statliga bolag angrepp posten problemet på ett annat sätt.

Istället för att enbart fokuser på att få de redan sjuka friska började de fråga sig vad som håller personal frisk.

Riktig mat och träning, kom man fram till. I postyrket rör man sig mycket men ofta ganska ensidigt och matkulturen i ett stressigt arbete var det lite si och så med.

Posten frågade sig om man som arbetsgivare verkligen ska lägga sig i de anställdas mat och motionsvanor. Svaret blev ja, men inte med ett uppifrån perspektiv.

Posten efterlyste hälsoinspiratörer ute i landet. Fler än 800 nappade på frågan och fick en tvådagars utbildning och regelbunden uppföljning. Inspiratörerna fick själva bestämma hur inspirationen skulle föras vidare.

Satsningen kostade 100 miljoner kronor och har sparat 350 miljoner kronor i minskade sjukskrivningskostnader.

Detta är bara ett exempel på företag som arbetar med friskfaktorer och där både de enskilda och arbetsgivaren blir vinnare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar