onsdag 24 juni 2009

Nej tack till mer sprit, missbruk, misshandel och misär

Anna Bergqvist, moderat riksdagspolitiker, vill marknadsföra den svenska landsbygden genom att göra det möjligt för gårdsbutiker att sälja egentillverkad sprit.

Sverige befinner sig i ett underläge konkurrensmässigt jämfört med andra länder i denna fråga, menar hon och syftar på att man i vårt land bara kan köpa alkohol på Systembolaget eller på restauranger med utskänkningstillstånd. Spriten skulle vara en lockvara och sätta fart på turistnäringen.

Nog kan alkoholen sätta fart på det ena och det andra! Det finns mycket tydliga samband mellan tillgång till alkohol och missbruk, misshandel, social misär, trafikolyckor och sämre folkhälsa.

Vi behöver inte mer sprit för att marknadsföra Sverige och må bra!

Om jag har att välja mellan ökad tillgång till alkohol med ytterliggare misshandelsfall, barn som växer upp i missbruksmiljöer och söndertrasade familjer m m eller en strikt alkholpolitik väljer jag klart det senare.

Den uppfattningen presenterades även av utredaren Anita Werner, som fått i uppdrag att göra en översyn av Alkhollagen, i det betänkande hon överlämnade till Sveriges äldre- och folhälsominister i våras.

Det är bara att hoppas att regeringen och riksdagen låter folkhälsoperspektivet väga tyngre än spritförsäljarnas ekonomiska intressen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar