tisdag 9 juni 2009

Även barn och ungdomar har rätt till en bra miljö

Har samhället något ansvar för barn- och ungdomars skolmiljöer?

Tidigare fanns det rekommendationer från Skolöverstyrelsen om hur skolmiljöer skulle utformas. Nu är ansvaret till stor del överlämnat till kommunerna. En del regleras tydligt i lagtext t ex lägsta takhöjd (!?) medan annat måste ges uttryck i en politisk målbild.

Hur vill vi att trafikmiljön ska se ut kring en skola? Är det lämpligt att placera skolor i industriområden? Hur vill vi att ljudmiljö ska vara vid och i en skola? Accepterar vi vilken luftkvalitet som helst?

Har skolbarn någon rätt till att ha en utemiljö där de kan ta igen sig och koppla av från studierna med lek eller fysisk aktivitet på raster och håltimmar? Vilka krav ska vi i sådana fall ställa på en sådan?

Har eleverna rätt till säkra utrymningsvägar, gott inomhusklimat, bra inomhustemperatur och frisk luft? Ska alla vara välkomna till skollokalerna - Är lokalerna tillgängliga även för människor med funktionsnedsättningar?

Det finns de som tycker att samhället och kommunen inte ska ställa några krav alls utan överlämna ansvaret till skolornas huvudmän och elevernas och föräldrarnas val.

Det tycker inte jag! Jag tycker att barn och ungdomar har rätt till en bra miljö. Jag tycker att samhället har ett ansvar för barns- och ungas skolmiljöer. Jag tror att det är nödvändigt att samhället ställer krav för att alla elever ska få bra och trygga skolmiljöer. Det svåra är att formulera dessa på ett klokt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar