torsdag 18 juni 2009

Jag vill införa miljökvalitetsnormer för vatten

Miljömålsrådets utvärdering av de nationella miljökvalitetsmålen visar att vi inte klarar att uppnå målen om vi inte vidtar fler kraftfulla åtgärder. Det gäller även målen som rör våra sjöar, vattendrag, kuststräckor och hav, myllrande våtmarker och grundvatten.

Just nu pågår en remissrunda i Sverige kring förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för uppnå och värna god vattenkvalitet i våra svenska vatten. Ett viktigt förslag i dessa planer är att införa flera miljökvalitetsnormer.

Igår var jag med och diskuterade Sveriges kommuner och landstings förslag till yttrande över dessa planer.

Jag tillstyrkte införande av miljökvalitetsnormer medan flertalet andra ledande kommun- och landstingspolitiker inte ville ha dessa. De menar att vad som är ekologiskt hållbart är en politisk fråga och att införandet av miljökvalitetsnormer skulle innebära att man inte längre får utsätta miljön för utsläpp och annan påverkan som den inte tål.

Det senare har de ju helt rätt i! Det är så jag och miljöpartiet vill ha det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar