fredag 29 januari 2010

Arbete med att öka tillgänglighet raseras

Förslaget från en enig Byggnadsnämnd på reviderade kvalitetskrav för uteserveringar med ett tydligt fokus på ökad tillgänglighet föreslås ändras av Programnämnd Samhällsbyggnad i Örebro kommun.

Byggnadsnämndens formulering "Inga uppbyggnader tillåts" kompletteras med en mening "Större ojämnheter får utjämnas".

Ingen tjänsteman eller politisk förespråkare för detta tillägg kan idag redogöra för vad en större ojämnhet är eller vad det innebär att utjämna.

Vaga och motstridiga formuleringar gör det svårt för de som söker tillstånd för uteserveringar och de tjänstemän som ska sköta handläggningen att veta vad som gäller.

Om ändringsförslaget går igenom byter kommunen riktning från att vara tydlig och restriktiv till uppbyggnader och påbyggda beläggningar på gator och torg till att generellt tillåta sådana.

Enligt min uppfattning det är djupt olyckligt och inte i linje med målet att öka tillgängligheten i samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar