torsdag 4 februari 2010

Att sälja snus är inte en väntjänst

Swedish Match marknadsför snus som något positivt - Rökare kan använda deras snus för att bryta sitt rökberoende. De vill framstå som att de arbetar i hälsans tjänst och lobbar hårt för att snusförbudet i EU ska tas bort.

Samtidigt visar Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät att:

- Fyra av tio män som snusar röker också dagligen eller då och då. Snus leder alltså i hög grad till att man inte slutar röka utan får ännu ett beroende.
- Fyra av tio snusare har startat sitt tobaksbruk med snus.
- Endast fem procent av alla rökare som slutat har gjort det med hjälp av snus.

Karolinska institutet studier visar att bruk av snus ökar risken för cancer i bukspottskörteln och risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Snus orsakar även skador i munnen såsom frilagda tandhalsar och skadade slemhinnor.

Bland ungdomar ses en koppling mellan snusning och en riskabel alkoholkonsumtion, då de som snusar i större utsträckning också har en riskabel alkoholkonsumtion än de som röker eller de som inte använder tobak.

Rökningen i sin tur orsakar 6 600 förtida dödsfall varje år i Sverige - 18 dödsfall per dag.

Swedish Match gjorde en vinst på 2 miljarder kronor efter skatt 2008.

Hur mycket är en människas livsår och hälsa värd för Swedish Match och dess aktieägare?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar