måndag 18 januari 2010

Stoppa giftspridningen på våra åkrar

Centerns jordbruksminister Eskil Erlandsson ökar spridningen av giftigt kadmium på våra åkrar. Det kanske inte är hans avsikt, men det blir likväl resultatet av hans och regeringens politik.

Kadmium är en miljögift. Det är också klassat som cancerframkallande, kan ge njurskador och försvåra problemen med benskörhet för människor. Kvinnor är särskilt känsliga. Röker man inte får man i sig det mesta via maten.

Riksdagen har antagit ett miljömål att exponeringen av kadmium till befolkningen via föda och arbete ska vara på en nivå att den är säker ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv senast 2015. Målet bedöms i den senaste uppföljningen av miljömålen vara svårt att nå. Ett av skälen är att kadmium ansamlas på våra åkrar via konstgödsel och orent slam.

Myndigheterna har föreslagit att vi ska minska tillförseln av kadmium till åkermarken genom gränsvärden, beskattning och utsläppsminskningar. Miljöpartiet tycker det är självklart. Jordbruksminister Eskil Erlandsson gör tvärtom.
I höstas bestämde regeringen att avskaffa skatten på handelsgödsel.

Skatten innehöll två delar, en skatt på kväve och en skatt på kadmium. Skatten på kväve är den del som dragit in mest pengar till staten. Det var också kväveskatten som regeringen var mest angelägen om att avskaffa. Skälet var att man vill spara pengar åt jordbrukarna. Som en bieffekt försvinner också skatten på kadmium.
Regeringen medger att det blir ett problem. Regeringen ville därför sänka Sveriges gränsvärde för att motverka effekten av skattesänkningen. Det är dock inte helt lätt. EU-reglerna sätter käppar i hjulet.

Sverige och Finland har dispens er för de gränsvärden vi hade när vi gick in i EU. Kommissionen har ifrågasatt denna dispens flera gånger. Ska vi sänka gränsvärdet måste vi först få det godkänt av Kommissionen vilket troligen är svårt.

Regeringens förslag för att gödselskatten var ett ogenomtänkt och illa förberett hastverk. Det kommer att leda till att mer gifter sprids på våra åkrar och hamnar i vår mat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar