lördag 2 januari 2010

Vem är rädd för vargen?

Inte jag! Jag vill att vargstammen ska bevaras och stärkas. Det behövs för att garantera en långsiktigt hållbar framtid för ett rovdjur som är en naturlig del av vår fauna.

Sveriges riksdag har en gång beslutat att vi ska ha en livskraftig vargstam i Sverige. Enligt Naturvårdsverket skulle det behövas omkring 1 000 vargar i Skandinaven för att uppnå en gynnsam bevarandestatus för stammen.

Vid den senaste inventeringen fanns det mellan 182 och 217 vargar i Sverige. Antalet var 213-252 i Sverige och Norge. Man räknar med att det föds ca 20 vargar årligen i Sverige men tillväxten hålls nere av inavel, ungdödlighet, illegal jakt, trafikolyckor samt legal skyddsjakt.

Den nu införda licensjakten försämrar läget för en redan hotad art. Den svenska vargstammen tillhör de glesaste i hela Europa. Av de 26 länder som har varg hamnar Sverige på plats 21 i vargtäthet.

Regeringen borde kraftigt öka ansträngningarna för att förebygga de skador som vargen orsakar för tamdjursskötseln istället för att legalisera jakten. Vid allvarliga skador borde vargstammen regleras genom en kontrollerad skyddsjakt på särskilt skadegörande individer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar