onsdag 17 mars 2010

Öka möjligheterna till vidareutbildning för arbetslösa

Vad ska man göra under tiden man söker arbete? Det stöd som allmänt ges idag får mycket kritik. Tidigare hade vi i Sverige en väl utbyggd arbetsmarknadsutbildning.

Även den fick kritik men jag undrar om det är ett tillräckligt skäl för att gå från 100 000 arbetsmarknadsutbildningsplatser på 1990-talet till dagens knappt 6 000 platser.

Vi vet att det råder brist på arbetskraft inom flera yrkeskategorier. En stor del av de som idag är arbetslösa skulle säkerligen med rätt stöd kunna skaffa sig den kompetens som efterfrågas.

Jag tycker det är dags att låta de som är arbetslösa att verkligen få chansen och stödet att öka sin kompetens och sina möjligheter att få ett arbete.

Läs Dagens Industris artikel idag om arbetsmarknadsutbildning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar