onsdag 10 mars 2010

Friskolereformen gynnar några men missgynnar fler

Nu börjar forskningsrapporterna komma som pekar på det många oroats över - Friskolereformen har lett till ökad segregation och sämre resultat i skolan på nationell nivå.

Alliansen menade i valrörelsen 2006 att deras utbildningspolitik skulle skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever oavsett skola. Friskolereformen skulle minska segregationen men det blev tvärtom.

Om detta kan man läsa i en rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola från Skolverket som publicerades i höstas.

I miljöpartiet har diskussionerna om friskolornas förutsättningar varit mycket levande och även vid kongresserna en återkommande fråga. Det har varit mycket jämnt mellan den grupp som vill ha en ökad reglering och dem som tycker att det är bra som det är.

Om vi vill ge alla elever likvärdiga förutsättningar i skolan och arbeta för minskad segregation är det dock min uppfattning att vi inte längre kan fortsätta på den inslagna vägen.

Läs mer på webbupplagan av nyhetstidningen Riksdag & Departement.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar