måndag 29 mars 2010

Rovdrift och klimatförändringar hotar Arktis

Företrädare för fem länder träffas idag för att diskutera vem som har rätt till nordpolen.

Isen i Arktis krymper. Minskningstakten är för närvarande drygt sju procent per decennium. Genom den globala uppvärmningen kommer minskningstakten öka.

Under de smältande ismassorna ryms enorma naturtillgångar. Med ny teknik kan man även komma åt dessa under befintlig is.

Miljöpartiet vill skydda nordpolen genom ett internationellt fördrag.

Då inga länder än så länge lyckats exploatera Arktis borde man kunna komma överens om att lämna det orört. Nordpolen tillhör inte några enstaka länder utan alla.

Läs mer:

SVT om issmältningen på nordpolen
Folkpartiet om Arktis

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar