torsdag 4 februari 2010

Satsa på ett rökfritt Sverige

Målet är väl motiverat. Det råder inga tvivel om att rökning skadar hälsan och orsakar mycket lidande. Varannan rökare kommer att dö i en sjukdom som orsakats av denna (o)vana.

Rökningen minskar totalt sett i Sverige men det finns tecken på att fler unga nu börjar röka.

Andelen manliga rökare i åldersgruppen 16-29 år har under 2009 ökat med 25 procent jämfört med 2008. Även det totala dagliga tobaksbruket för den här gruppen har ökat med två procentenheter till 29 procent.

Finland tar nu krafttag för att minska rekryteringen av nya rökare. Deras mål är att Finland ska vara rökfritt senast år 2040. Vi borde följa efter!

Ett sätt att arbeta mot målet är begränsa nyrekryteringen av unga rökare. Det finns ingen - med undantag av tobaksindustrin - som rimligtvis kan resa invändningar mot att unga aldrig ska bli rökare. De allra flesta som uppnått vuxen ålder utan att ha stiftat bekantskap med tobak gör det inte senare heller.

Erfarenheter från andra länder visar att marknadsföringsförbud och dold försäljning generellt minskar användningen av tobak – och i synnerhet bland unga.

Man borde också öka tillsynen av försäljning tobaksvaror och göra det mer kännbart för dem som bryter mot förbudet att sälja tobak till minderåriga.

Arbetsgivare och samhället skulle även tjäna på att satsa mer resurser på att erbjuda rökare rökslutarstöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar