torsdag 18 februari 2010

Läkarutbildning till Örebro

Varför ska det vara läkarbrist i Sverige?

Redan idag uppskattas det saknas 1500 läkare i landet och prognoser pekar på att bristen på läkare kommer att öka.

Den akuta läkarbristen på många platser i landet leder till dyra lösningar för att upprätthålla kvaliteten i hälso- och sjukvården. Landstingen tvingas hyra in stafettläkare, kontinuitet i vårdkontakter och arbetsplatser försämras.

Mer än hälften av dagens läkare i landet kommer från utbildningar utanför Sverige, framförallt från Polen, Danmark, Ungern och Rumänien. I danmark utgör de svenska läkarstuderande närmare 30 procent av det totala antalet läkarstuderande.

Det här är inte rimligt!

Det behövs fler läkarutbildningsplatser i Sverige. Det finns stora fördelar med att dessa inte kommer till redan etablerade läkarutbildningsorter.

Jag vill se en läkarutbildning i Örebro. Örebro Universitet och Örebro läns landsting har tillsammans med flera andra aktörer under en lång tid arbetat med att bygga upp förutsättningar att bedriva en utbildning i Örebro.

En läkarutbildning i Örebro skulle bidra till att minska läkarbristen i landet, inte minst i Värmland, Dalarna och Örebro län.

Läs mer:

SVT:s uppdrag granskning inslag 1 och inslag 2 om bristen på läkarutbildningsplatser.
Läkarförbundets syn på läkarbristen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar