onsdag 16 september 2009

Väg eller spår - vad väljer regeringen?

Klimatsmarta investeringar eller fortsatt och utökat stöd till ett transportsystem som ökar miljöbelastnigen?

Den borgeriga regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson kommer i morgon presentera nya satsningar i infrastruktur. Kommer dessa leda till ökad trafiksäkerhet och färre olyckor? Kommer satsningarna leda till att de miljöbelastande flyg- och vägtransporterna minskar och styrs över till mer miljövänliga?

Om målet är att minska utsläppen av koldioxid med minst 20 % till år 2020 och 80-90 % till år 2050 gäller det att välja rätt väg, förlåt, spår!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar