tisdag 22 september 2009

Ökad produktion och konsumtion när jordens resurser tagit slut - Är det utveckling?

Nu debatterar vi Regionförbundet i Örebro läns förslag till Regionpolitiskt utvecklingsprogram i landstingsfullmäktige.

Vi konsumerar ca 30 % mer av jordens förnyelsebara tillgångar än vad jorden återskapar på ett år.

1987 rådde det en årlig global balans mellan vårt uttag och återväxten. "Hushållskassan" räckte med andra ord året ut. Därefter har mänskligheten tvingats tära på framtidande generationers resurser. För 10 år sedan var kassan slut redan i början av oktober. Nu är jordens årliga naturliga produktion förbrukad i mitten av september.

Utveckling är för flertalet partier i Regionörbundet att fortsätta tära på jordens resurser.

I förslaget fokuserar man på att resandet ska öka, invånarantalet i länet ska öka, produktionen ska öka.

Alla regioner för samma resonemang - vi konkurrerar alla om samma invånare, samma kompetens, samma mängd förnybara och ändliga resurser.

Att öka förbrukningen av jordens resurser som redan överkonsumeras - Är det utveckling? Inte för mig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar