tisdag 4 maj 2010

Vårbudget i solidaritetens tecken

Igår presenterade jag och många andra Miljöpartister i landet tillsammans med representanter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vår gemensamma skuggbudget i Riksdagen.

Budgeten anger en ny färdriktning - Fler jobb, grön omställning, högre kvalitet i vård och omsorg samt minskade klyftor för hela Sverige.

Fördelning på inkomstgrupper av rödgröna reformer och skatteförändringar, 2011, i kronor per år. Varje inkomstgrupp motsvarar 10% av befolkningen
Vi minskar kostnaderna för småföretag att ha anställda. Chansen för unga att få jobb ökar då vi föreslår en skattereduktion för den som anställer en ung arbetslös motsvarande hela arbetsavgiften första året.

Viktiga investeringar i järnvägar och kollektivtrafik ger både arbetstillfällen och bättre miljö. Utökat stöd till kommuner och landsting gör det möjligt att anställa fler och öka kvaliteten i skolan, äldreomsorgen och vården.

Vi minskar jobbskatteavdraget för dem som tjänar mer än 40 000 kr med 125 kr. För dem som tjänar ännu mer minskar jobbskatteavdraget stegvis.

Det nedskalade jobbskatteavdraget väljer vi istället att lägga på att minska skatten för de mest utsatta i samhället, sjuka, arbetslösa, förtidspensionärer och föräldralediga.

För att öka tryggheten höjer vi ersättningsnivåerna i både A-kassa och sjukförsäkringen. Målet är att 80 procent ska få 80 procent av sin lön i A-kassa.

Pensionärer ska inte behöva betala mer skatt än löntagare - Som ett första steg halverar vi skatteklyftan mellan pensionärerna och anställda.

Under den borgerliga regerings tid har skillnaderna mellan fattiga och rika ökat. Vi har fått 50 % fler fattigbarn. Skillnaderna mellan män och kvinnors inkomster har också ökat. I vår budget tar vi ett steg mot ökad jämställdhet.

Könsfördelning av rödgröna reformer och skatteförändringar, 2011, i procent.


Läs mer om vårt bugdetförslag på Miljöpartiets hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar