tisdag 25 maj 2010

Betyg främjar inte lärande

Betygen som finns i dag främjar inte lärande. De ger alldeles för knapphändig information om hur eleven ligger till och vilka utvecklingsmöjligheter eleven har.

Miljöpartiet förespråkar ett utvärderingssystem som motiverar eleverna till att lära sig mer. Vi vill införa betygsfria skriftliga omdömen som en formaliserad version av utvecklingssamtalen i varje årskurs i grundskolan.

De betygsfria skriftliga omdömen som eleverna får kommer att vara ganska vida och breda i sin karaktär under de första årskurserna för att allteftersom man kommer högre upp i skolan bli mer konkreta och relaterade till grundskolans utbildningsmål.

Miljöpartiets syn på betygen har stöd av den pedagogiska forskningen.

Idag kritiseras det borgerliga förslaget att införa betyg i skolår 6 i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar