torsdag 27 maj 2010

Dela på jobbenAllt fler arbetar övertid samtidigt som allt fler saknar arbete.

Den totala tiden övertid motsvarar enligt statistisk från Statistiska Centralbyrån närmare 74 000 heltidsarbeten.

Igår blev jag rejält kritiserad av borgerliga partiföreträdare på en debatt när jag talade om att dela på jobben.

Det handlar inte om att vi totalt sett ska arbeta mindre. Det handlar om att arbeta mer jämlikt. Det handlar också om att arbeta mer jämställt. Andelen kvinnor som arbetar övertid utan ersättning har fördubblats på fyra år.

Fördelarna är många!

Läs mer på SVT Rapport.

4 kommentarer:

 1. Hej Jonas,

  Det finns säkert branscher och jobb där det skulle funka fint med mer jobbdelning, men hur ser du på specialistyrken där det redan idag är brist på kvalificerad arbetskraft?

  Ska 6 timmars arbetsdag bara gälla enklare jobb inom "LO-sektorer" där arbetskraft kan reduceras till insatsvara och enkelt är ersättningsbar, d v s branscher där jobben inte kräver specialistkunskap och specifik lång erfarenhet?

  Hur tänker ni/du kring läkare, professorer, börs-vd mm? Ska arbetstiden tvångsmässigt förkortas även för dem? För ministrar?

  Innebär förslaget att det blir 33% fler riksdagsledamöter för att kompensera 25% arbetstidsförkortning?

  SvaraRadera
 2. Jonas Eriksson1 juni 2010 23:17

  Man kan dra lärdom om hur det gick till senast när vi sänkte normalarbetstiden till 40 h.

  Redan idag är det många som efter eget val arbetar deltid i sektorer där det krävs specialistkunskap. Andra har ingen valmöjlighet.

  Om man tar tid på sig är det inte alls omöjligt. Det är ju knappast någon naturlag som bestämt 40 h/v fram till 65-67 års ålder som normalarbetstid.

  SvaraRadera
 3. Kan du inte svara på de specifika frågorna i mitt förra inlägg om huruvida det ska blir 33% fler professurer på universiteten, 33% fler läkare och 33% fler riksdagsledamöter med ert förslag?

  Kommer inte det bara leda till att svenska forskare har svårare att göra internationell karriär och konkurrera i etablerade vetenskapliga journaler i o m att de jobbar 25% mindre än alla andra?

  Jag håller med om att 40 h/v inte är en naturlag, men ska vi som nation konkurrera med asiater m fl bör vi väl varje svensk producera minst lika mycket per lönekrona som motsvarande konkurrent utomlands? Notera att jag inte skriver "produktion per tidsenhet" utan det är ju produktion per krona som är intressant.

  Det bästa menar jag är att där det är möjligt helt sluta styra med arbetstid i dagens moderna samhälle utan istället helt gå över till beting och styra mot produktion: Dvs du får gå hem när du är klar oavsett om det tar 27 eller 60 timmar i veckan. Först då kan vi snacka om "lika lön vid lika arbete".

  Det är ju så det i praktiken funkar redan idag i många branscher: hantverkare, plantsättare, lärare, forskare, chefer, revisorer, politiker, osv.

  SvaraRadera
 4. En sak till jag glömde få med:

  Jag tycker det vore önskvärt att man tog med arbetstid i löneförhandlingen lika självklart som månadslönen.

  Idag diskuterar man alltid lön, men håller arbetstiden konstant. Båda variablerna borde kunna förhandlas mellan parterna.

  Ex. Det borde vara lika självklart som det är idag att begära "5% lönepåslag vid samma arbetstid som tidigare" att i framtiden begära "samma lön som tidigare men 1 h/v kortare arbetstid" eller alla kombinationer av de två.

  Det jag menar är att begreppet "normalarbetstid" borde vara passé och kastat på sophögen för länge sedan. Gillar man att jobba 80 h/v ska man få göra det och gillar man att prioritera annat före lön ska man få göra det.

  SvaraRadera