tisdag 4 maj 2010

Landstinget börjar klimatkompensera

Örebro läns landstings miljöberedning och landstingsstyrelsen föreslår efter en motion från Miljöpartiet de gröna att landstinget ska kompensera utsläppen av koldioxid från sina resor.

MP föreslog för drygt två år sedan att landstinget skulle ha som mål att bli klimatneutral och kompensera för de utsläpp man inte kunde undvika. Kristdemokraterna hängde på med en liknande motion och nu har man även fått med majoriteten på idén. Tillsammans föreslår man nu att det inrättas ett internt klimatkonto.

Det är bra att det börjar hända något. För att begränsa klimatförändringarna måste alla vara med och arbeta för att minska koldioxidutsläppen.

Varje förvaltning i landstinget kommer att få betala en avgift utifrån hur mycket koldioxidutsläpp deras resor orsakar. Avsättningarna samlas på internt klimatkonto och ska sedan användas till att finansiera projekt som minskar landstingets klimatbelastning.

Medborgarna förväntar sig att politiker också tar ansvar och inte lägger över ansvaret på den enskilda individen att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Miljöpartiet har tidigare även föreslagit att landstinget i upphandling av sjukresor ska ställa krav på taxibolagen att använda förnybara bränslen. Där har vi också nått framgång då ett av länets större taxibolag beslutat att bara köra på förnybara bränslen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar